Als het door D66 voorgestelde donorsysteem wordt ingevoerd kunnen nabestaanden net als nu altijd nog orgaandonatie tegenhouden. 

Dat ook als de overledene bij leven heeft aangegeven donor te willen zijn of er geen bezwaar tegen heeft gemaakt.

Dat schrijft Tweede Kamerlid en initiatiefnemer Pia Dijkstra in een brief (pdf) aan de Eerste Kamer. De senaat had Dijkstra om opheldering gevraagd, na een debat van ruim twaalf uur eerder deze week.

Vooral CDA en PvdA waren zeer kritisch over het wetsvoorstel van Dijkstra, dat er bij invoering voor zou zorgen dat mensen orgaandonor zijn, tenzij ze daar bezwaar tegen maken. In het huidige systeem moeten mensen zich zelf registreren als donor.

Dijkstra benadrukt dat in de huidige wet niet is vastgelegd dat nabestaanden het laatste woord hebben, ook als iemand bewust voor donorschap heeft gekozen. In de praktijk is dit echter wel de gang van zaken ''die het wetsvoorstel ook niet beoogt te wijzigen''. In 2016 werd bij 11 procent van de overleden orgaandonoren toch van donatie afgezien, aldus Dijkstra.

Volgens Dijkstra speelde deze discussie ook toen de huidige wet werd behandeld. De toenmalige minister van Volksgezondheid betoogde dat zo'n soort situatie onvoorspelbaar is en dat het ''zich er niet toe leent dit vast te leggen in regels'', vervolgt het Kamerlid.

''In feite hebben de nabestaanden dus het laatste woord, alhoewel ze geen formeel vetorecht hebben.''

Zo groot is de vraag naar- en het aanbod van donororganen
85
Zo groot is de vraag naar- en het aanbod van donororganen