Nederland heeft Indonesië hulp aangeboden bij de zoektocht naar de verdwenen oorlogswrakken in de Javazee. Het kabinet wil gezamenlijk onderzoek doen naar het illegaal bergen van de Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer. Die verdwenen vermoedelijk in 2016.

Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer.

Een eerder onderzoek van beide landen heeft geen spoor van de daders of de schepen opgeleverd. Daarna berichtten Indonesische media dat er vergunningen zouden zijn afgegeven voor bergingswerkzaamheden in het gebied waar de schepen lagen. Ook zouden menselijke resten in een verzamelgraf zijn begraven.

''We zetten in op gezamenlijk onderzoek en willen ter plekke kijken", aldus minister Ank Bijleveld (Defensie). Het vinden van mogelijke menselijke resten heeft daarbij ''echt prioriteit". Met de drie schepen gingen in 1942 tijdens de strijd met de Japanners ruim negenhonderd zeelieden van de Nederlandse marine ten onder.

Hoogste niveau

Volgens het kabinet vinden de gesprekken hierover ''op het hoogste niveau" plaats. ''Zo heeft de Nederlandse ambassadeur de ontwikkelingen onder meer besproken met de Indonesische minister van Transport en contact met de minister van Buitenlandse Zaken."

Indonesië heeft nogmaals laten weten dat er geen vergunningen zijn afgegeven voor berging op de locaties van de gezonken Nederlandse oorlogsschepen. In de regio worden veelvuldig gezonken schepen illegaal geborgen om het staal te verkopen.