Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) gaat kijken of universiteiten niet de verkeerde financiële prikkels krijgen om voor Engels te kiezen als taal voor een studie.

Zij heeft de indruk dat universiteiten daar soms vooral voor kiezen om "het aantal studenten op te krikken, zonder dat daar inhoudelijk een goede reden voor is". De minister zei vrijdag dat ze universiteitsbestuurders zo nodig zal vragen "tekst en uitleg te komen geven".

Van Engelshoven vindt verder dat de universiteiten met elkaar in gesprek moeten over het veelvuldig gebruik van het Engels. Ze moeten duidelijk kunnen maken dat colleges in het Engels "niet alleen een instrument zijn in de concurrentiestrijd".

Regeerakkoord

Het op grote schaal hanteren van het Engels in het hoger onderwijs staat ter discussie. In het regeerakkoord staat dat universiteiten niet onnodig opleidingen in die taal moeten aanbieden.

Van Engelshoven zei overigens ook dat er heel goede redenen kunnen zijn om het Engels te gebruiken op universiteiten, bijvoorbeeld vanwege de internationale arbeidsmarkt. 

Onderwijskwaliteit

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met de reactie van de minister omdat "onderwijskwaliteit leidend moet zijn bij de keuze van universiteiten om hun opleidingen Engelstalig te maken, niet hun huishoudboekje. Internationalisering moet alleen kunnen als daar inhoudelijke redenen voor zijn en niet vanwege geld."

"Universiteiten kunnen niet van de een op de andere dag internationaal en Engelstalig worden", waarschuwt het ISO verder. "Dit moet zorgvuldig gebeuren, met voldoende inspraak, middelen en scholing van docenten en studenten. Alleen zo kunnen we de onderwijskwaliteit waarborgen."

In november vorig jaar werd bekend dat de meeste studenten niet tevreden zijn over het Engels van veel docenten.