Een asielzoeker mag niet aan een psychologische test worden onderworpen om zijn seksuele gerichtheid vast te stellen. Dat stelt het Europees Hof van Justitie donderdag.

Volgens het hof is een dergelijk onderzoek een onevenredig ernstige aantasting van het privéleven van de asielzoeker.

In april 2015 diende een Nigeriaan een asielverzoek in Hongarije in, waarin hij zei te vrezen voor vervolging in zijn thuisland vanwege zijn homoseksualiteit. De autoriteiten wezen het verzoek af omdat de geaardheid niet uit een door hen gelaste psychologische test was gebleken. Daartegen ging de man in beroep.

Het hof stelt dat overheden een deskundigenonderzoek kunnen gelasten om beter te bepalen welke internationale bescherming een asielzoeker nodig heeft, zolang het recht op de menselijke waardigheid, het privéleven en het familie- en gezinsleven worden geëerbiedigd.