Na vele jaren van discussie wil de meerderheid van de Tweede Kamer gewapende particuliere beveiligers toestaan op koopvaardijschepen om deze te beschermen tegen piraterij. 

VVD, PVV, CDA, SGP en Forum voor Democratie steunen het plan in ieder geval, terwijl de ChristenUnie als voorwaarde stelt dat in de wet eerst cameratoezicht wordt geregeld.

Reders mogen hierdoor beveiligers inhuren als er bijvoorbeeld geen militaire bescherming beschikbaar is. Defensie stelt mariniers in zogeheten Vessel Protection Detachments (VPD) ter beschikking om schepen te beschermen.

Het voorstel komt van de Kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Martijn van Helvert (CDA). Over het toestaan van particuliere beveiligers wordt al jaren gesproken. Voor eerdere voorstellen was niet genoeg steun. De Kamer wilde toen niet afwijken van het geweldsmonopolie van de Staat.

Regeringspartij D66 is ook nu nog tegen. Dat geldt ook voor de oppositiepartijen GroenLinks en SP. De PvdA vraagt zich af of de noodzaak wel groot genoeg is om de particuliere beveiligers toe te staan.

Controle

De ChristenUnie staat niet afwijzend tegenover het voorstel, maar wil een zo goed mogelijke controle. Een papieren rapportage aan het Openbaar Ministerie is niet genoeg na geweldsincidenten. Daarom is voor de partij cameratoezicht een harde eis, zegt Joël Voordewind. De steun van de ChristenUnie kan belangrijk zijn als het voorstel in de Eerste Kamer komt.

Reders lobbyen al jaren voor de particuliere beveiligers. Het is bekend dat Nederlandse schepen nu al heimelijk gewapende beveiligers meenemen op risicovolle tochten.

Vorig jaar waren er honderdtachtig incidenten van piraterij en gewapende overvallen op schepen, het laagste niveau in 22 jaar. Nederland doet al jaren mee aan antipiraterijmissies bij de Hoorn van Afrika.