De hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Eritrea in Nederland moet het land verlaten. Tijdelijk zaakgelastigde Tekeste Ghebremedhin Zemuy van het ambassadekantoor in Den Haag is tot persona non grata verklaard. 

Een dergelijke maatregel is hoogst uitzonderlijk.

Een grote Kamermeerderheid had de Nederlandse regering gevraagd de Eritrese vertegenwoordiging in Den Haag helemaal te sluiten. Dit omdat de Eritrese autoriteiten doorgaan met het dwingen van voormalige landgenoten in Nederland tot het afdragen van een zogeheten diasporabelasting.

De ongewenstverklaring van de hoge diplomaat is een zware maatregel. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken noemt het in een brief aan de Tweede Kamer een "krachtig diplomatiek signaal". Eritrea heeft in Nederland geen echte ambassade, maar een kantoor, dat overigens niet wordt gesloten. De ambassade zit in Brussel.

Onwenselijke praktijken

Het radioprogramma Argos citeerde onlangs uit een heimelijk opgenomen gesprek met het hoofd van het ambassadekantoor. Daarin wordt een Eritrese asielzoeker gedwongen de diasporabelasting te betalen en spijt te betuigen omdat hij is gevlucht uit het Afrikaanse land. Anders krijgt hij het voor hem noodzakelijke overheidsdocument niet.

Na de uitzending is de ambassadeur van Eritrea op 28 december op het matje geroepen bij Buitenlandse Zaken. Toen zijn opnieuw de "grote zorgen" over de heffing overgebracht. Uit het gesprek bleek dat Eritrea niet bereid is deze "onwenselijke praktijken" te stoppen. Daarop is besloten de tijdelijk zaakgelastigde tot persona non grata te verklaren.

De Eritrese ambassadeur is op dinsdag 16 januari opnieuw ontboden bij het ministerie om het besluit in ontvangst te nemen.

Diasporabelasting

Er zijn geen bewijzen dat er op het ambassadekantoor strafbare feiten zijn begaan. Al jaren probeert het kabinet een eind te maken aan de belasting. Eritrese diplomaten zijn hiervoor al vaker ontboden. Eritrea legt zijn burgers in de diaspora al sinds 1994 een heffing op. Dat is niet illegaal. Maar volgens de VN gebeurt de heffing vaak met intimidatie en dwang.

Het ambassadekantoor blijft open omdat anders de betrekking zodanig geschaad zouden worden "dat adequate belangenbehartiging, bijvoorbeeld op het gebied van migratie, mensenrechten en consulaire zaken en missies, vrijwel onmogelijk wordt", aldus Zijlstra. Ook zou dat veel praktische hinder opleveren voor de meer dan 20.000 mensen tellende Eritrese gemeenschap in ons land.

Tevreden

Regeringspartijen D66 en VVD zijn tevreden met de beslissing om de hoogste Eritrese diplomaat in Nederland weg te sturen. 

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66: ''Ik ben tevreden dat met Zijlstra nu eindelijk een minister handelend optreedt. Met het wegsturen van de ambassadeur geeft hij een stevig signaal: de afpersingspraktijken moeten stoppen. Een logische tussenstap, maar als deze praktijk niet stopt, moeten verdergaande stappen op tafel blijven liggen.''

VVD-Kamerlid Malik Azmani zegt blij te zijn met het ''stevige'' signaal. ''Een goede eerste stap, we tolereren de lange arm van Eritrea in ons land niet.''