Scheidend SP-leider Emile Roemer spreekt bij zijn afscheid in de Tweede Kamer de hoop uit dat zijn partij in de toekomst ook op nationaal niveau ooit het land gaat besturen.

"Het is geen geheim dat ik, na de bestuursverantwoordelijkheid in gemeenten en provincies, ook graag de SP in een nieuwe regering had gezien", staat in Roemers afscheidsbrief die in de Kamer door voorzitter Khadija Arib werd voorgelezen.

"Dat is nu niet gelukt", staat er verder in de brief. "Nu niet, zeg ik daar nadrukkelijk bij. Want onze tijd komt, let maar op."

Roemer maakte op 13 december bekend dat hij de politiek op 18 januari verlaat, Lilian Marijnissen werd door de SP-fractie gekozen als zijn opvolger.

Langdurig applaus voor Roemer bij afscheid Kamer
35
Langdurig applaus voor Roemer bij afscheid Kamer

Formatie

Tijdens de afgelopen formatie speelde de SP geen serieuze rol bij de coalitievorming. Roemer sloot bij voorbaat de VVD uit als regeringspartner, en ook nadat de liberalen de verkiezingen hadden gewonnen, wilde hij op basis van de “grondbeginselen” niet samenwerken met de partij van Mark Rutte.

Voor Roemer is het na elf jaar Kamerlidmaatschap, waarvan bijna acht jaar als fractieleider, nu mooi geweest. "Het is tijd dat een nieuwe lichting het overneemt. Een generatie die ik de afgelopen jaren heb zien opgroeien en doorbreken", schrijft hij.

Roemer begon zijn politieke carrière bijna veertig jaar geleden in de lokale politiek van Boxmeer. Hij werd er uiteindelijk wethouder van Financiën voordat hij naar Den Haag kwam. De mooiste herinneringen koestert hij aan “de vele honderden bezoeken en afspraken in het land en aan de duizenden mensen die ik tijdens die bezoeken ontmoet heb.”

De SP’er brengt enkele acties in herinnering waar hij tevreden op terugkijkt, zoals die in de thuiszorg, in sociale werkplaatsen, voor schoonmakers en voor huurders.

GVR

Arib sprak zelf ook een aantal persoonlijke woorden tegen Roemer. Ze typeerde de grote, goedlachse SP’er met Brabantse tongval als de "Grote Vriendelijke Reus". 

"Je zachtmoedigheid en gevoel voor humor maakt je populair bij je collega's", zei Arib. Hij rekende volgens de Kamervoorzitter in zijn jaren als fractievoorzitter tegelijkertijd af met het hardnekkig imago van de SP als "knorrige tegenpartij".

Roemer bracht zelf graag naar voren dat kiezers hem als betrouwbaar bestempelen en ook Arib haalt die kwalificatie aan. "Mensen kopen niet alleen het liefst van jou een tweedehands auto, ook willen ze het liefst met jou een wijntje drinken."

Arib denkt dat het "rode vuur" bij Roemer zal blijven branden. De gedrevenheid om "dag en nacht te strijden voor een rechtvaardige samenleving met plek voor iedereen". 

De toespraak kon rekenen op een luid applaus van een bijna volle Tweede Kamer.

Kritiek

Ondanks de soepele leiderschapswissel en de lovende woorden, was er de voorbije jaren ook kritiek op Roemer. In de eerste plaats van SP-Kamerleden zelf. 

Eind 2016 werd er via de media anoniem geklaagd over zijn leiderschapskwaliteiten. Na crisisberaad kon Roemer aanblijven, maar zijn imago liep een deuk op. Dat had ook te maken met het verlies van twee Tweede Kamerverkiezingen op rij op dat moment.

Die in 2012 was het meest pijnlijk. Het leek erop dat de SP de grootste partij zou kunnen worden, maar vlak voordat de stembussen opengingen, schoot de PvdA van Diederik Samsom hem voorbij.

Ook bij de laatste verkiezingen in maart vorig jaar verloor de partij een zetel.

Dankbaar

Roemer verlaat nu "dankbaar en trots" de Tweede Kamer. Hij dankt tot slot zijn fractie voor de jarenlange steun en de ondersteunende diensten in het parlement van de griffie tot de beveiliging, van de catering tot de bodes.

"U bent allen de smeerolie in de motor die de Tweede Kamer heet."