Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kijkt of het nodig is meer afstand te creëren tussen het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) en het ministerie, om zo de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut zeker te stellen.

Het WODC is gevestigd in het gebouw van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In december berichtte Nieuwsuur dat politieke druk is uitgeoefend op onderzoek door het WODC naar het wietbeleid van de regering. Zo werden volgens een klokkenluidster onderzoeksvragen en conclusies aangepast.

''Ik ben van mening dat elke mogelijke schijn van ongewenste beïnvloeding voorkomen moet worden'', laat de minister aan de Tweede Kamer weten. Voordat Grapperhaus beslist, wil hij wel eerst de uitkomst afwachten van enkele onderzoeken naar de kwestie.

De rapportages van het instituut, dat onafhankelijk hoort te zijn, gelden als gezaghebbend.