Vijftig basisscholen kunnen binnenkort financiële steun krijgen om de werkdruk te verlagen. Per schoolbestuur is 8.000 euro beschikbaar van het ministerie van Onderwijs voor maatregelen, meldt het ministerie zaterdag. De regeling gaat vanaf 15 januari in.

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze het geld gebruiken. Volgens het ministerie kunnen ze "bijvoorbeeld een begeleider inhuren die helpt om te ontdekken welke taken anders georganiseerd kunnen worden'' of een "vergadertraining inplannen", aldus minister van Onderwijs Arie Slob.

Volgens de minister weten de scholen zelf het beste wat nodig is om de werkdruk aan te pakken.

Het kan volgens de woordvoerder van ministerie van Onderwijs wel zo zijn dat meer dan vijftig scholen geld krijgen. "Sommige scholen hebben minder geld nodig dan 8.000 euro. Er is een potje van 400.000 euro beschikbaar gesteld, als dat op is, dan stopt het."

Eerst

Nederland heeft ruim 6.000 basisscholen, de manier om te bepalen welke scholen de subsidie krijgen is simpel. "Wie het eerst komt, wie het eerst maalt", aldus de woordvoerder.

"Elke school kan de subsidie krijgen. Ze moeten daarvoor een kort plan van aanpak indienen en als dat is goedgekeurd, krijgen ze het geld. Dat plan moet natuurlijk geen extra werkdruk opleveren", meldt de woordvoerder. 

Volgens het ministerie kan met een klein bedrag soms al veel worden gedaan tegen de werkdruk. "Van dit geld kan je geen extra leraren aannemen, dat kost meer. Maar met het geld kan wel bijvoorbeeld software worden ingekocht om de leraren te ondersteunen", zegt de woordvoerder. 

Later wordt dan bekeken welke initiatieven goed werken en hoe andere scholen hiervan kunnen leren. 

Waarom basisschoolleraren de werkdruk te hoog vinden
43
Waarom basisschoolleraren de werkdruk te hoog vinden

Algemene Onderwijsbond

De Algemene Onderwijsbond (AOb) denkt dat het geld geen verschil gaat maken. "Het klinkt sympathiek, maar 8.000 euro is veel te weinig om de werkdruk op een school te kunnen verlagen", stelt een woordvoerder van de AOb. 

"Extra leraren of kleinere klassen verlagen de werkdruk, dit verandert niets. Daarom gaan we door met actievoeren", aldus de woordvoerder.

Dat de leraren worden betrokken in het proces is volgens de AOb wel goed, maar de bond denkt dat het geen resultaat gaat opleveren. "Dit is gewoon te weinig geld om te kunnen zien of iets werkt om de werkdruk te verlagen."

De bond begrijpt wel dat scholen de subsidie gaan aanvragen. "Het is logisch dat scholen het aanvragen, het is toch extra geld dat ze kunnen uitgeven. We zijn alleen bang dat het opstellen van een gedegen plan van aanpak veel tijd gaat kosten."

2021

Het kabinet trekt structureel 430 miljoen euro extra uit om de werkdruk aan te pakken. Over de besteding hiervan overlegt het ministerie van Onderwijs met de leraren en scholen. Dit geld is pas in 2021 beschikbaar.

De AOb wil dat de 430 miljoen direct besteed kan worden. "Dat geld kan een verschil maken, zeker gezien het lerarentekort", aldus de woordvoerder. De ChristenUnie, de partij van minister Slob, heeft aangegeven het hiermee eens te zijn, maar vooralsnog is er niets veranderd.