De voorgenomen korting op de uitkering voor jongeren met een arbeidsbeperking, de zogenoemde Wajongers, wordt door dit kabinet per 2018 doorgezet. Oppositiepartijen en vakbonden hadden juist om een jaar uitstel gevraagd.

Dat maakte staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) donderdag duidelijk tijdens de begrotingsbehandeling van haar departement.

Daarmee wordt de uitkering teruggeschroefd van 75 naar 70 procent van het minimumloon. Dat besluit werd al door het vorige kabinet genomen.

Werken

De korting is bedoeld als prikkel zodat werken aantrekkelijk wordt. Tegelijkertijd werden 125.000 arbeidsplaatsen voor deze doelgroep in het vooruitzicht gesteld bij het bedrijfsleven en de overheid, maar met name bij de overheid werd de doelstelling niet gehaald.

SP, GroenLinks en PvdA vinden dat mensen die buiten hun schuld om arbeidsgehandicapt zijn geworden, met de korting gestraft worden. De partijen dienden voorstellen in om de korting te schrappen of in ieder geval met een jaar uit te stellen.

Voor de PvdA betekent dit standpunt een draai. Toen de partij in de regering zat, heeft de PvdA de korting per 2018 altijd verdedigd.

Onrechtvaardig

SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het "onrechtvaardig" dat de banenafspraak bij de overheid met een jaar wordt uitgesteld, maar de korting voor de Wajongers niet.

"De afspraak was destijds: wij gaan een baan regelen en dan is die korting gerechtvaardigd. Maar het grootste punt waar mensen zo boos over zijn, is dat die banen er helemaal niet gekomen zijn", aldus Van Dijk.

Juist nu de economie weer op volle toeren draait, is de bezuiniging niet nodig, vinden de partijen. In 2019 bespaart het kabinet 10 miljoen euro, dat bedrag loopt over dertig jaar op tot een half miljard.

In de Kamer vinden regeringspartijen VVD, CDA en D66 de korting goed te verdedigen gezien de extra beschutte werkplekken en het idee dat werken moet lonen.

Ook ChristenUnie steunt het plan, maar Kamerlid Eppo Bruins zei wel het gevoel van onrechtvaardigheid bij de oppositie te begrijpen. "Ik voel de pijn, maar ik heb mijn belofte aan de coalitie."

Volgens de coalitie is er geen sprake van een bezuiniging, maar van een verschuiving. De maatregel moet worden gezien in een totaalpakket waarin geld gaat naar twintigduizend extra beschutte werkplekken.

Regelingen

Werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst nemen, worden daarvoor door de overheid gedeeltelijk gecompenseerd. Daarvoor bestaan nu nog twee regelingen: loondispensatie en loonkostensubsidie.

Volgens het kabinet is het voor werkgevers eenvoudiger met één regeling te werken, daarom verdwijnt de subsidieregeling.    

Met de regeling mag een werkgever Wajongers onder het minimumloon betalen. Het salaris wordt dan aangevuld met een uitkering van de gemeente.

Van Ark beloofde dat arbeidsgehandicapten met deze overgang niet onder bijstandsniveau gaan werken, waarvoor enkele partijen in de Kamer voor vreesden. Als mensen gaan werken, moeten ze erop vooruit gaan, liet de bewindsvrouw weten.

Bovendien schuilt er in haar ogen ook een sociaal aspect achter het idee. "Werk levert sociale contacten op en ook kansen op persoonlijke ontwikkeling", zei Van Ark.

Het terugbrengen van de regelingen geldt alleen voor nieuwe gevallen. Wie gebruikmaakte van de loonkostensubsidie, behoudt die.