Het kabinet kan de wet over het raadgevend referendum intrekken zonder dat hier nog een referendum over hoeft te worden gehouden. Dat staat in een advies van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de intrekkingswet woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze heeft dat gedaan na het positieve advies van de Raad van State.

Het kabinet heeft steeds gezegd geen raadgevend referendum te willen over het afschaffen van de volksraadpleging. Volgens de Raad van State is dit een "zuivere benadering". Volgens het adviesorgaan kan de wetgever beslissen om in een latere wet af te wijken van de al bestaande wet.

In het advies van de RvS stonden ook wat kritische noten, bijvoorbeeld dat het kabinet de noodzaak van de intrekking beter moet motiveren. In het wetsvoorstel dat naar de Kamer is gestuurd, heeft de regering hier ook al gehoor aan gegeven.

Het raadgevend referendum geeft burgers de mogelijkheid zich uit te spreken over een wet die al is aangenomen. Dat gebeurde voor het eerst in 2016 over het Oekraïne-verdrag en komend jaar op 21 maart volgt er nog een over de 'aftapwet' die inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden geeft.

Steun

Volgens minister Ollongren was het raadgevend referendum bedoeld als tussenstap naar een bindend referendum, maar is zo'n correctief referendum inmiddels niet meer haalbaar omdat de politieke steun hiervoor ontbreekt.

Volgens haar verwachten kiezers bovendien dat hun stem bij raadgevend referendum bindend is terwijl het alleen adviserend werkt. "En het gevolg is dat het instrument niet bijdraagt aan het vertrouwen in de politiek", aldus Ollongren.

'Logisch'

Premier Mark Rutte stelde eerder het volstrekt logisch te vinden dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum blokkeert.

"Wij zijn tegen referenda, dan is het gek om dat wetsvoorstel [de intrekkingswet red.] referendabel te maken", zei Rutte eerder deze maand. Volgens de premier is dat "inherent logisch".

Regeerakkoord

In het regeerakkoord hebben coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU afgesproken de Wet raadgevend referendum in te trekken.

Oppositiepartijen als PVV, SP en GroenLinks spraken eerder van een schoffering van de kiezer. Die zou zich niet voor het behoud van het referendum kunnen inzetten.

 Rutte: 'Ik vind het logisch dat referendumwet intrekken niet referendabel is'
40
Rutte: 'Ik vind het logisch dat referendumwet intrekken niet referendabel is'