Het kabinet laat onderzoeken of er in het verleden meer gemeenten lijsten hebben bijgehouden van afgewezen homoseksuele sollicitanten. Vorige week meldde het Stadsarchief Amsterdam dat daar tussen 1950 en 1958 dergelijke lijsten zijn bijgehouden.

"Het onderzoek moet uitwijzen of er sprake is geweest van systematisch discrimineren op grond van seksuele geaardheid bij overheidswerkgevers", aldus ministers Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een verklaring.

Homobelangenorganisatie COC heeft aangedrongen op een nieuw onderzoek naar de behandeling van homoseksuelen door de overheid.

Daaruit moet ook naar voren komen of er nog gedupeerden in leven zijn en of zij mogelijk een vorm van genoegdoening willen. De vondst in het stadsarchief bestaat uit verslagen van de Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel.

Zwarte lijst

Deze commissie deed onderzoek naar mensen die solliciteerden bij de gemeente Amsterdam. Als sollicitanten homoseksueel waren, kwamen zij op een zwarte lijst te staan en mochten nooit worden aangenomen als ambtenaar.

De lijsten die in het Stadsarchief zijn gevonden, bevatten namen en achtergronden van ruim vijftienhonderd mensen.

Van deze groep werd vijftien procent afgewezen vanwege de geaardheid of slechts het vermoeden van homoseksualiteit. Ook als een sollicitant homoseksuele vrienden had, kon dat al reden zijn voor een afwijzing.

Schokkend

De gemeente Amsterdam noemt de vondst in een reactie "een schokkende ontdekking. Discriminatie van personeel om seksuele geaardheid is absoluut onacceptabel. Het past niet in het gemeentelijk personeelsbeleid en volstrekt niet bij de inclusieve organisatie die we nu zijn."

De zegsvrouw beklemtoont wel dat het gaat om praktijken die "lang geleden" plaatsvonden. "Het is gelukkig allang niet meer de praktijk in Amsterdam. Maar daarmee wordt het niet minder schokkend."