Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laat twee rapportages over het wietbeleid onderzoeken die in opdracht van het onderzoeksinstituut WODC zijn gedaan. Donderdag bracht Nieuwsuur aan het licht dat politieke druk is uitgeoefend op het werk van de onderzoekers.

De minister laat nu kijken naar de ''wetenschappelijke standaard'' van rapportages uit 2013 en 2014. De titels zijn 'Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops’ en 'Internationaal recht en cannabis’.

Grapperhaus laat ook extern onderzoek doen naar of er later wellicht ook nog invloed is uitgeoefend op onderzoekers. De regels zijn in 2016 al wel aangescherpt volgens de minister. Ook wordt gekeken hoe het ministerie is omgegaan met de klacht van de klokkenluidster die melding maakte van de misstand.

''De integriteit van het WODC en het beleid dient boven elke twijfel verheven te zijn'', schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Uitkomsten

Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek dat topambtenaren op ministeries zich herhaaldelijk bemoeien met onderzoeken van het WODC. Als de uitkomsten hen onwelgevallig waren, werd er druk uitgeoefend om de conclusies aan te passen. 

Dat staat in een brief van een medewerker van het WODC, die op de website van Nieuwsuur staat.

Uit deze klacht uit 2014 blijkt dat ambtenaren conclusies over onder meer de legalisering van wiet herschrijven en dat er kritiek wordt geuit op de onderzoeksopzet van bepaalde onderzoeken over coffeeshops.

Rapporten van het onafhankelijke WODC hebben enorme waarde in de Tweede Kamer. Volgens het protocol van het instituut is inmenging van de ambtenaren verboden.