De Europese Commissie daagt Hongarije voor verschillende zaken voor de hoogste EU-rechter. Het land moet zich verantwoorden voor een wet die buitenlandse maatschappelijke organisaties treft alsook voor een omstreden universiteitswet.

Daarnaast schakelt vicevoorzitter Frans Timmermans het EU-hof van Justitie in vanwege de Hongaarse weigering om asielzoekers uit Italië en Griekenland op te nemen.

De Hongaarse wet voor buitenlandse maatschappelijke organisaties verplicht niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) die jaarlijks meer dan 24.000 euro buitenlandse steun krijgen zich te registreren. Bovendien moeten ze zich in hun publicaties en op hun websites bekendmaken als een ''door buitenland gesteunde organisatie”. Ook moeten ze de autoriteiten informatie geven over hun geldschieters. Doen ze dat niet, dan dreigen sancties.

Volgens Timmermans worden buitenlandse organisaties hierdoor gediscrimineerd. Ook heeft hij zorgen over de gegevensbescherming van de donateurs. Hongarije schendt tevens het recht van vereniging en vrij kapitaalverkeer.

Academische vrijheid

De universiteitswet is volgens Brussel in strijd met het recht op academische vrijheid en vrije vestiging. Door de wet dreigt de Central European University (CEU) in Boedapest te moeten sluiten. De Hongaarse premier Viktor Orbán staat op voet van oorlog met de oprichter van de CEU, de Hongaars-Amerikaanse filantroop George Soros.

In april beloofde Orbán in het EU-parlement de wet in lijn te brengen met EU-regels. Aanmaningen om de Hongaren in het gareel te krijgen hebben niets uitgericht.

Weigering

Voor de weigering om mee te werken aan het herplaatsen van asielzoekers uit Italië en Griekenland sleept de commissie ook Polen en Tsjechië voor de rechter. In september deed het EU-hof in Luxemburg al uitspraak dat die afspraak uit 2015 moet worden nageleefd.