Werkgevers en werknemers in het onderwijs moeten haast maken met het maken van afspraken die moeten leiden tot betere salarissen voor leraren in het basisschool onderwijs.

Dat zei minister Arie Slob (Onderwijs) donderdag tijdens de begrotingsonderhandeling in de Tweede Kamer.

"Als de onderhandelingen nog maanden duren, komt het extra geld voor docenten niet beschikbaar", zei Slob.

Hij wijst erop dat de 270 miljoen euro die dit kabinet heeft gereserveerd voor een beter salaris in januari beschikbaar kan komen. Dat is ook zo afgesproken in het regeerakkoord. "Ik hoop dat de sociale partners zo snel mogelijk afspraken maken", aldus de bewindsman.

Niet iedereen vindt het bedrag hoog genoeg. De leraren vinden het salarisverschil met hun collega’s in het voortgezet nog steeds te groot. Om die boodschap nogmaals te onderstrepen, leggen ze 12 december het werk neer om te gaan staken.

"Ik weet dat de wens in de sector hoger ligt. Maar dit is een substantieel bedrag", zei Slob.

Rechtvaardig

De vraag van de SP of hij het beloningsverschil met het voortgezet onderwijs rechtvaardig vindt, wilde Slob niet beantwoorden.

Slob: "Ik wil niet meegesleurd worden in de discussie wat er in het verleden is gezegd. We krijgen nu de mogelijkheid er iets aan te doen." 

De 270 miljoen euro kan zelfs hoger uitvallen. De bovenwettelijke voorwaarden worden in de nieuwe cao-afspraken aangepakt als voorwaarden voor de extra middelen die de coalitie beschikbaar stelt.

Het geld dat daarmee vrijvalt, komt bovenop de beloofde miljoenen. Bovendien is het volledige bedrag exclusief eventuele inflatiecorrecties.

Rekentoets

Slob zegde verder toe dat hij binnen twee weken uitsluitsel geeft of leerlingen in het vwo dit jaar de rekentoets moeten maken.

De bewindsman houdt nog een slag om de arm omdat het ook wettelijk geregeld moet worden en de ministerraad ermee in moet stemmen. "Je weet niet wat er in de tussentijd gebeurt", aldus Slob.

In het regeerakkoord staat dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een alternatief voor de rekentoets willen dat uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking treedt. In de tussentijd telt de rekentoets niet mee in het voortgezet onderwijs.

Feest

D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt de toezegging van Slob "een feest. En dat zeg ik als oud-wiskundeleraar." Ook het CDA is tevreden. Scholieren zijn volgens Kamerlid Michel Rog opgelucht omdat de rekentoets dit jaar niet meer meetelt.

Sinds begin dit jaar werkt de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs aan een alternatief. Slob zegt er naar uit te kijken waar de leraren uiteindelijk mee op de proppen komen, maar wil "deze broedende kip niet storen". Ook wijst de bewindsman erop dat hun collega’s zich ook moeten kunnen vinden in het plan.