Topambtenaren op ministeries bemoeien zich herhaaldelijk met onderzoeken van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Als de uitkomsten hen onwelgevallig zijn, wordt er druk uitgeoefend om de conclusies aan te passen. 

Dat staat in een brief van een medewerker van het WODC, die op de website van Nieuwsuur staat.

Uit deze klacht uit 2014 blijkt dat ambtenaren conclusies over onder meer de legalisering van wiet herschrijven en dat er kritiek wordt geuit op de onderzoeksopzet van bepaalde onderzoeken over coffeeshops.

Rapporten van het onafhankelijke WODC hebben enorme waarde in de Tweede Kamer. Volgens het protocol van het instituut is inmenging van de ambtenaren verboden.

Klacht

De klacht is een brief van zeven kantjes waarin de medewerkster een groot aantal voorbeelden schetst van bemoeienissen van het ministerie van Justitie en Veiligheid met onderzoeken. Volgens het WODC viel de overlast van drugstoerisme mee, maar dat kwam het ministerie zo slecht uit dat de conclusies werden aangepast.

Bij een onderzoek naar de legalisering van de wietteelt wilde het ministerie van Justitie per se dat de uitkomst was dat legalisering niet haalbaar was.

De klacht is dit jaar opnieuw ingediend bij een vertrouwenspersoon van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot nu toe is er volgens de inmiddels gepensioneerde wetenschapper niets mee gedaan. En dat terwijl ook de hoogste ambtenaar van het ministerie de klacht kent.

Grapperhaus 

 "Dit had niet zo mogen gebeuren", reageerde minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in Nieuwsuur. Hij benadrukt dat beleidsmedewerkers zich niet mogen bemoeien met het werk van wetenschappelijke onderzoekers.

Volgens Grapperhaus is het protocol inmiddels aangescherpt. Hij gaat extern laten onderzoeken of de regels inmiddels goed worden nageleefd. Onder zijn verantwoordelijkheid wil hij ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt.

Tweede Kamerleden reageren bezorgd op de berichtgeving van Nieuwsuur. SP-Kamerlid Michiel van Nispen spreekt van een "enorme doodzonde". Volgens hem heeft het met "onafhankelijke wetenschap helemaal niets te maken, dus ik voel mij echt bedrogen". 

Maarten Groothuizen (D66) wijst erop dat de rapporten van het WODC alleen waarde hebben als het echt om objectief onderzoek gaat. "Als het wordt voorgekookt door het ministerie, dan hebben we daar als Kamer niets aan".

Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie: "Het is een kwalijke zaak als het ministerie zich heeft bemoeid met de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek".