De Tweede Kamer heeft ondanks fel verzet van de meeste oppositiepartijen toch ingestemd om vanaf 2019 de Wet Hillen in dertig jaar af te bouwen. Het regeringsvoorstel kreeg donderdag een meerderheid van 87 zetels 

Zoals verwacht steunden coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het voorstel. Ook oppositiepartij GroenLinks schaarde zich achter het plan. De Eerste Kamer moet er in december nog over stemmen. 

Er is de afgelopen twee dagen intensief in de Kamer gedebatteerd over deze belastingkorting voor huiseigenaren met een (bijna) afgeloste hypotheek.

De oppositie haalde alles uit de kast om op zijn minst een jaar later te beginnen met de afbouw van deze belastingkorting zodat er wat langer de tijd is om de gevolgen voor specifieke gevallen te bestuderen.

Het wetgevingsproces moet juist deze week beginnen, anders komt de Belastingdienst in de knel met de uitvoering, meent het kabinet.    

Toch kwam er een speciale hoorzitting met deskundigen en werd de wet uit het Belastingplan gehaald zodat er dinsdag en woensdag apart over gedebatteerd kon worden.

Om de partijen wat tegemoet te komen, steunde de regeringspartijen de oproep van GroenLinks om de vinger aan de pols te houden of huiseigenaren onverwachts in de financiële problemen komen door schrappen van de belastingkorting. Als dat het geval is, moet de regering met oplossingen komen.

Filibuster

Dit laatste greep 50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen, die de opstand tegen het schrappen van de wet aanvoerde, gretig aan om urenlang te debatteren, met de hoop het wetgevingsproces te vertragen.

Deze poging tot ‘filibuster’ mislukte. Van Rooijen bleef op vierenhalf uur spreektijd steken, terwijl hij zich voor vijftien uur had ingeschreven. Ook de PVV deed een soortgelijke poging, maar Tweede Kamerlid Edgar Mulder werd na anderhalf uur afgekapt omdat hij zich niet aan de spelregels hield.

Dinsdag en woensdag werd er alsnog tot diep in de nacht vergaderd.

De kritiek hield aan. De SP hekelde het feit dat deze wet "met stoom en kokend water" er in achttien dagen doorheen wordt gejast.

De PvdA waarschuwt dat snelle wetgeving onherroepelijk tot problemen zal leiden. De gewezen regeringspartij spreekt uit eigen ervaring.

Geen krimp

Maar regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaven geen krimp. De maatregel is nodig en het wetgevingsproces is goed verlopen, klonk het vanuit de coalitiebankjes.  

Er zijn meer dan tweehonderd vragen beantwoord, er kwam een speciale hoorzitting en de partijen hebben de afgelopen twee dagen heel veel uren gedebatteerd. Hoezo een onzorgvuldig proces, vroegen de regeringspartijen zich af?

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) noemde het woensdagnacht wel teleurstellend dat hij de oppositiepartijen niet heeft kunnen overtuigen.

Hij onderstreepte dat ondanks het wegvallen van het fiscale voordeel maar weinig huizenbezitters erop achteruitgaan dankzij het totaalpakket van de nieuwe regering.

De ouderenkorting en de algemene heffingskorting gaan omhoog en de inkomstenbelasting gaat voor verreweg de meesten omlaag, somt Snel op.

"Die maatregelen zorgen ervoor dat in totaal 96 procent van de huiseigenaren erop vooruitgaat, ondanks de afschaffing van de Wet Hillen. Om een vergelijking te geven: van de AOW-gerechtigden gaat 92 procent erop vooruit", zei de bewindsman.

Snel werd er door PvdA’er Henk Nijboer vervolgens wel op gewezen dat dit de effecten zijn in 2021, als slechts 10 procent van het schrappen van de Wet Hillen is doorgevoerd. "Dit neigt naar bewuste misleiding van de Tweede Kamer", twitterde Nijboer tijdens het debat.

Man tot man

Zo kwamen de voor- en tegenstanders de afgelopen drie weken niet nader tot elkaar, ook al zijn sommige partijen het met de regering eens dat de Wet Hillen geschrapt moet worden. Zowel SP als PvdA hebben de maatregel in hun verkiezingsprogramma staan.

Maar de partijen konden niet leven met deze "hap, slik, weg" methode van de regering. "Ik kan niet zeggen waar ik ja tegen zeg, dus stem ik tegen", liet SP-Kamerlid Renske Leijten weten.

Ook toen Van Rooijen op het allerlaatste moment aan Snel "van man tot man" vroeg of er genoeg tijd was uitgetrokken voor de wetsbehandeling, was de bewindsman ervan overtuigd dat zijn ministerie ook maar één steek heeft laten vallen.

"Ik heb nooit eerder op een ministerie meegemaakt dat we zoveel tabellen met koopkrachteffecten van verschillende huishoudens naar de Kamer hebben gestuurd", aldus de oud-topambtenaar van Financiën.

Prikkel

De Wet Hillen werd in 2005 ingevoerd als een belastingkorting voor huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost. De politiek wilde huizenbezitters zo prikkelen hun woningschuld af te lossen. Er zijn krap een miljoen huishoudens die gebruik maken van de regeling.

Het draait daarbij om het eigenwoningforfait, een fiscale bijtelling voor huiseigenaren. De Belastingdienst gaat ervan uit dat er inkomsten uit de eigen woning worden behaald en die moeten worden belast.

Zodra het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek, worden huiseigenaren daar met de Wet Hillen voor gecompenseerd.

Omdat sinds een aantal jaar hypotheken worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, noemt de regering deze maatregel op termijn onhoudbaar. Het schrappen van de Wet Hillen scheelt de schatkist vanaf 2048 jaarlijks ruim 1 miljard euro.