De politie mag gegevens van alle voertuigen die met een camera zijn vastgelegd vier weken bewaren. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met het plan, nadat de Tweede Kamer een jaar geleden al groen licht had gegeven.

De politie gaat dus ook data verzamelen van voertuigen waarmee niets aan de hand is of lijkt. Die gegevens moeten nu nog meteen worden gewist.

Door de verandering kan de politie 28 dagen gebruikmaken van de gegevens bij het onderzoek naar een misdrijf en voor de aanhouding van voortvluchtige personen.

Onder meer VVD, CDA, PVV, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie en SGP gingen in Tweede en Eerste Kamer akkoord. D66, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn tegen. Zij vrezen onder meer aantasting van de privacy.

Openbare weg

Om de privacy van weggebruikers te beschermen, zijn in het voorstel waarborgen opgenomen, benadrukt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo mogen kentekengegevens alleen aan de openbare weg worden verzameld, op plaatsen die relevant zijn voor de opsporing. Dat kunnen vliegvelden zijn, maar ook havens, parkeerterreinen langs snelwegen en grensovergangen.

Ook kan niet iedereen zomaar bij de kentekengegevens. Alleen speciale opsporingsambtenaren hebben toegang, na een bevel van de officier van justitie. Bovendien mag de informatie alleen worden geraadpleegd voor de opsporing van ernstige misdrijven, zoals plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme, en de aanhouding van voortvluchtigen.

De voertuigen worden geregistreerd met een zogenoemde ANPR-camera (automatische nummerplaatherkenning).

Privacywaakhond

Ook Privacywaakhond Privacy First is tegen het voor langere tijd bewaren van gegevens van voertuigen waarmee niets aan de hand is. "Het is totaal niet noodzakelijk, volstrekt disproportioneel en bovendien ineffectief", laat Privacy First in een reactie weten. "Het wetvoorstel is daarom in strijd met het recht op privacy en daarmee onrechtmatig."

De organisatie laat weten een rechtszaak te gaan voorbereiden om deze wet onverbindend te laten verklaren wegens strijd met het Europees privacyrecht.