Steeds vaker zijn burgemeesters geen lid van een van de gevestigde partijen VVD, CDA of PvdA, maar partijloos of lid van een lokale partij. Alleen al dit jaar werden vijf onafhankelijke kandidaten benoemd. 

Daarnaast zijn die burgemeesters vaker jong en vrouw, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Acht van de 42 burgemeesters die dit jaar zijn benoemd, zijn jonger dan veertig. Onder de nieuwkomers zijn elf vrouwen.

Van de 388 burgemeesters zijn er 18 partijloos of lid van een lokale partij, vier keer meer dan tien jaar geleden. Dezelfde ontwikkeling is te zien bij raadsverkiezingen. Daar zijn lokale partijen in opmars en verliezen landelijke partijen terrein.