Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) weet nog niet of het kabinet een raadgevend referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum zal toestaan. De intrekkingswet, die nog moet worden geschreven, kan door de minister zo worden ingericht dat die niet referendabel is.

Het is niet bekend wanneer het kabinet hier definitief een besluit over neemt. "Ik kan geen harde termijn noemen", zei de minister donderdag in een debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "In ieder geval zo snel mogelijk."

SP-Kamerlid Ronald van Raak is verbijsterd dat het kabinet er überhaupt over nadenkt of het een referendum wil toestaan. "Dit zijn DDR-achtige toestanden", zei het Kamerlid. "Een referendum over de intrekking van de referendum dwarsbomen zou volgens Van Raak neerkomen op "een soort coup". "Dit is een middelvinger naar de bevolking."

Regeerakkoord

In het regeerakkoord hebben coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU afgesproken de Wet raadgevend referendum in te trekken. Ollongren lichtte in het debat toe dat het kabinet-Rutte III vindt dat de volksraadpleging "niet heeft gebracht wat werd verwacht". 

De wet heeft sinds de introductie in 2015 slechts eenmaal geleid tot een referendum; over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Een tweede referendum is alweer onderweg; over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv).

'Uitgehold'

Ollongren zei in het debat dat het raadgevend referendum is "uitgehold". Volgens de minister heeft het Oekraïnereferendum aangetoond dat de wet onvoldoende is. Zo zou de opkomstdrempel voor onduidelijk zorgen, is niet elk onderwerp geschikt voor een referendum en is het moeilijk om de uitkomsten van referenda te interpreteren. "Het Oekraïnereferendum heeft het vertrouwen in de politiek niet hersteld", aldus de bewindsvrouw.

Van Raak reageerde verbijsterd. "Hoe kan een D66-minister dit beweren? We hebben maar één referendum gehad." Volgens de SP'er waren het D66 en een aantal partijen die de uitslag niet beviel, maar dat betekent niet dat het referendum is uitgehold. Als er iets aan referendum schort, moet dat worden aangepast, aldus de SP'er.