De overheid zou geen subsidies moeten verstrekken aan popmusici en -bands. Artiesten die niet hun eigen broek kunnen ophouden zijn niet populair genoeg en daarmee geen popmusici, zei VVD-Kamerlid Arno Rutte maandag.

Popmuziek ''hoort gedragen te worden door het publiek'', vindt Rutte.

Hij maakt daarbij wel een onderscheid tussen directe overheidssteun aan artiesten, of ondersteuning van bijvoorbeeld poppodia en theaters, waar beginnende artiesten zich kunnen ontwikkelen. 

''De overheid kan zeker qua infrastructuur iets doen. Daar is helemaal niets mis mee'', zei Rutte.

De Tweede Kamer spreekt maandag over het onderdeel cultuur op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

In Nederland kunnen muzikanten aanspraak maken op verschillende soorten subsidies. Een van de belangrijkste verstrekkers is het Fonds Podiumkunsten, dat uit naam van de Rijksoverheid professionele artiesten ondersteunt.

Bescheiden

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven vindt de rol van de overheid bij de popmuziek "bescheiden" en wil die behouden. De overheid houdt zich vooral bezig met talentontwikkeling en dat is volgens haar soms nodig wil het muziekaanbod zoveel mogelijk mensen blijven aanspreken en de popsector vernieuwend blijft. "Soms moet je een handje helpen", aldus de bewindsvrouw.

Rutte wees verder op de Britse praktijk waarin niet alleen de kunstwereld en direct betrokkenen naar de verdeling van kunstgelden kijken, maar ook relatieve buitenstaanders. Dat zou ook beter zijn voor het publieksbereik. Van Engelshoven wil kijken naar het betrekken van niet-deskundigen.

De liberaal wil ook dat instellingen meer aan eigen inkomsten gaan binnenhalen, namelijk 30 procent. Daarover wordt volgende week gestemd, maar Van Engelshoven ziet er nu al geen heil in.

'Seksueel misbruik'

Martin Bosma van de PVV vindt in ieder geval dat ''de beste manier om kunst te stimuleren'' het stoppen met subsidie is, omdat de kunstenaars dan volgens hem wel harder hun best gaan doen. Bosma opperde verder een onderzoek naar seksueel misbruik in de cultuurwereld en met name bij de toneelscholen.

Lodewijk Asscher van de PvdA wil onder meer blijvend aandacht en geld voor muziekonderwijs aan alle kinderen, ook na 2020, en extra aandacht voor de positie van kunstenaars. Vera Bergkamp van D66 is bezorgd over de vergrijzing onder de museumconservatoren, waardoor kennis en kunde verloren dreigen te gaan.

Concertkaarten

Peter Kwint (SP) kreeg veel partijen mee met een voorstel de regering te laten studeren op de aanpak van het doorverkopen van concertkaarten, iets waar zijn partij al eerder wat aan heeft proberen te doen. Dat plan sneuvelde toen in de Senaat, een reden waarom de minister nu niks in dit voorstel ziet.

Vera Bergkamp (D66) is bezorgd over de vergrijzing onder de museumconservatoren, waardoor kennis en kunde verloren dreigen te gaan. Van Engelshoven wil bezien wat precies de behoefte is en dan aansluiting zoeken met het onderwijs.

Rijksmusea

Verder ontstond er discussie over de bezoeken van scholieren aan het Rijksmuseum. Een aantal Kamerleden vindt dat ook andere rijksmusea in aanmerking komen voor een tripje met de klas. Corinne Ellemeet van GroenLinks zei dat scholieren eerst maar eens naar de musea in de eigen omgeving moeten. Anders wordt volgens haar te veel het beeld versterkt dat je altijd voor kunst naar Amsterdam moet.