Minister Wopke Hoekstra, staatssecretaris Menno Snel (beiden Financiën) en premier Mark Rutte hadden donderdag grote moeite om uit te leggen waarom de afschaffing van de dividendbelasting een goede maatregel is.

De voltallige oppositie was en bleef zeer kritisch op het kabinetsplan om de belasting op dividend, de winst op aandelen, af te schaffen waardoor de schatkist op termijn 1,4 miljard euro misloopt.

Het plan moet volgens het kabinet worden gezien in een breder plaatje van lastenverzwaring en -verlichting om het vestigingsklimaat van Nederland aantrekkelijker te maken. Daardoor blijven bedrijven in Nederland of besluiten ze om hier naartoe te komen. Dat is goed voor de werkgelegenheid.

Maar de oppositie miste concrete onderbouwing en de bewindspersonen moesten toegeven dat zij die ook niet altijd hadden.

"Er is geen hard bewijs", zei Hoekstra in de Tweede Kamer tijdens het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen. "Natuurlijk is dat onbevredigend en het maakt de materie nog complexer."

"In het leven moet je soms tot beslissingen komen met incomplete informatie. Dat proces heeft zich afgespeeld afgelopen zomer", aldus Hoekstra, die verwees naar het formatieproces van de afgelopen maanden.

Staatssecretaris Snel zei dat "niemand het killing argument" kan geven. "De Britten zien de Brexit als een groot gevaar. Ze zullen alles doen om bedrijven daar te houden. Harde bewijzen kunnen we niet overleggen, maar we weten dat ze ermee bezig zijn", zei Snel.

Verstandig

Toch vinden zowel Hoekstra als Snel de maatregel verstandig en verdedigbaar. Hoekstra waarschuwt dat Nederland niet naïef moet zijn gezien internationale ontwikkelingen zoals de Brexit. "Er is geen dividendbelasting in het Verenigd Koninkrijk. De boot is daar echt aan, de Britten vechten voor elke centimeter om bedrijven binnen te houden", zei de bewindsman.

Eerder deze week hoorde Hoekstra in Brussel van ten minste drie Europese collega's ook nog dat zij overwegen de winstbelasting te verlagen.   

De oppositie liet zich er niet door overtuigen. "De dividendbelasting hangt als een schaduw boven dit nieuwe kabinet", zei GroenLinks-Kamerlid Bart Snels.

Voor Elbert Dijkgraaf (SGP) was het al duidelijk dat er geen bewijs is dat het schrappen van deze belasting voor extra banen zorgt. "Anders hadden we het wel gehad."

PvdA'er Henk Nijboer vond de argumentatie zelfs zo broos, dat hij zich hardop afvroeg of het kabinet zich wel hield aan de grondwettelijke plicht om de Kamer te informeren.

Rutte

Ook premier Mark Rutte, die zelf niet bij het debat aanwezig was, kwam de afgelopen weken met verschillende argumenten waarom het goed is dat de dividendbelasting wordt afgeschaft.  

Tijdens het debat over het eindverslag van informateur Gerrit Zalm ruim drie weken geleden, zei Rutte dat er tegenover de lastenverlichting voor bedrijven ook een lastenverzwaring staat om aan de klimaatdoelen van 'Parijs' te voldoen.

In een brief die de premier donderdag naar de Kamer stuurde, werd de Brexit aangedragen als voornaamste argument om de dividendbelasting af te schaffen. Er werd met geen woord meer gerept over de lastenverzwarende vergroening.

50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen merkte bovendien op dat de Brexit ook al speelde voor de Tweede Kamerverkiezingen. Waarom is dat nu ineens een argument maar stond het niet in de verkiezingsprogramma’s, wilde hij weten.

Ook Nijboer en Renske Leijten (SP) konden niets met de uitleg van Rutte. "Nog geen begin van een antwoord op de vragen van de Tweede Kamer over de lobby voor afschaffen dividendbelasting", liet Nijboer weten. "Weer geen antwoord", aldus Leijten.

PVV'er Tony van Dijck bracht in herinnering dat bedrijven het Verenigd Koninkrijk juist zouden verlaten vanwege de Brexit. Dan is een extra voordeel van 1,4 miljard euro voor multinationals om hierheen te komen overbodig, vond hij.  

Geen centimeter

De kritische oppositie ten spijt, Hoekstra wilde "geen centimeter afdoen" aan de plannen met de dividendbelasting. Hij wees, zoals wel vaker tijdens het debat, naar het totaalpakket.

Zo worden de brievenbusfirma’s aangepakt en wordt er in Europees verband gewerkt aan een zwarte lijst van belastingparadijzen.

Volgende week woensdag debatteert de Kamer nogmaals over het afschaffen van de dividendbelasting en specifiek over de lobby die is gevoerd om de maatregel in het regeerakkoord te krijgen. Dan moet Rutte de plannen verdedigen.

Er staat op aanvraag van de drie linkse partijen GroenLinks, SP en PvdA ook nog een hoorzitting over de dividendbelasting gepland.