Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker betreurt dat zijn ministerie en het daaronder vallende gevangeniswezen, niet heeft kunnen voorkomen dat Robert M. contact heeft gezocht met de ouders van de slachtoffers en journalisten van de Volkskrant

"Er zijn fouten gemaakt. Het toezicht is tekortgeschoten", zei Dekker woensdag in een debat in de Tweede Kamer. 

Dekker heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen hoe ongeoorloofd contact van gedetineerden met de buitenwereld eerder gesignaleerd kan worden en welke maatregelen nodig zijn om dat te voorkomen.

Publicatie

De Kamer debatteert over de kwestie naar aanleiding van een publicatie van de Volkskrant. Robert M., die in 2013 werd veroordeeld tot negentien jaar cel met tbs wegens het misbruiken van tientallen kinderen, omzeilde de regels van zijn detentie door contact te zoeken met journalisten van Trouw en de Volkskrant.

Hij mag alleen brieven sturen naar zijn advocaten. M. schreef echter de journalisten aan alsof het advocatenkantoren waren. Trouw stuurde de brief terug, de Volkskrant opende de post wel. De krant sprak vervolgens tien uur met de kindermisbruiker en zocht hem ook op in Vught. 

Boos

De Kamer is eensgezind boos en verbaasd dat M. de regels wist te omzeilen. "Hoe heeft dit kunnen gebeuren?", willen de partijen weten. 50Plus concludeert dat de ouders en slachtoffers "een klap in het gezicht van de falende justitie" hebben gekregen. Zij zijn onnodig geconfronteerd met het leed dat M. veroorzaakt heeft.

CDA en GroenLinks vragen of het gevangeniswezen wel voldoende personeel heeft om hun toezichthoudende en controlerende taken goed uit te voeren. D66 en ChristenUnie willen weten waarom de alarmbellen niet eerder zijn afgegaan. 

Zo had de inrichting alerter moeten zijn toen Trouw de brief terugstuurde. Ook zouden de medewerkers in Vught gealarmeerd moeten zijn toen M., die geen gebruik maakte van de telefoon, opeens urenlang aan de telefoon hing. Ook verwondert het de Kamerleden dat zijn bezoekers niet gescreend zijn.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wijst erop dat de wet de mogelijkheid biedt om telefoongesprekken van gedetineerden op te nemen en terug te luisteren. "Waarom zijn de signalen niet opgevangen", wil zij weten.

Fouten

Dekker erkent dat er fouten zijn gemaakt: "De formele procedures zijn gevolgd, maar je mag ook scherpte bij het personeel verlangen. Zij moeten soms aanvoelen dat er iets niet klopt."

PVV en Denk willen weten wie er fouten hebben gemaakt en of er op individueel niveau sancties worden genomen. "Waar en door wie is er geblunderd?", wil Gidi Markuszower (PVV) weten. Selçuk Öztürk van Denk wil dat de minister de medewerkers die fouten hebben gemaakt straft: "De medewerkers hebben gefaald. Er is structureel gefaald."

Geen sancties

Dekker zegt dat er geen maatregelen zijn genomen tegen individuele medewerkers en vindt de Tweede Kamer ook niet te plek om het te hebben over consequenties voor individuele medewerkers.

Wel wijst hij erop dat er met de verantwoordelijken is gesproken en dat niemand in de inrichting heeft gewild dat Robert M. de regels heeft weten te omzeilen.

Dat gaat Öztürk niet ver genoeg. Hij vindt dat disciplinaire maatregelen moeten worden getroffen en diende een motie van treurnis is. Die kon op weinig bijval in de Kamer rekenen en werd door geen enkele partij gesteund.

Volgens SP'er Michiel van Nispen "overschreewt" Öztürk zich met de motie en bedrijft hij politiek over de rug van de slachtoffers. GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg vindt niet dat de Kamer over sancties van gevangenispersoneel gaat. De Kamer hoort de minister op zijn beleid te beoordelen, aldus Buitenweg.