D66-leider Alexander Pechtold zegt dinsdag dat wat hem betreft de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) er hoe dan ook zal komen. Tegelijkertijd noemt hij de uitspraken van CDA-leider Sybrand Buma dat het kabinet het referendum over de nieuwe aftapwet niet zal beschouwen als een echt referendum "onverstandig".

 

Volgens Pechtold zal er de komende maanden door de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) gekeken worden hoe de nieuwe wet van meer draagvlak kan worden voorzien, maar aan het intrekken van de wet moet ook hij niet denken.

"Dat lijkt mij niet verstandig. In tijden van terroristische dreigingen hebben we een goede en een bij deze tijd passende wet nodig", zei hij dinsdag.

D66 stemde eerder in de Tweede en Eerste Kamer nog tegen de Wiv. De partij is niet tegen de hele wet, maar wel tegen bepaalde onderdelen. In het regeerakkoord staan maatregelen opgenomen die de zorgen van D66 hebben doen wegnemen. "In het regeerakkoord staan afspraken over de evaluatietermijn en hoe voorkomen kan worden dat het tot praktijken komt die wij in onze rechtstaat niet willen", aldus Pechtold.

Timing

Buma noemde afgelopen zaterdag in een interview met de Volkskrant het referendum "een rest uit het verleden". In het regeerakkoord hebben de partijen afgesproken om de volksraadpleging af te schaffen, dus vindt Buma dat het kabinet de uitkomst van het raadgevend referendum over de aftapwet kan negeren. Bovendien, zegt Buma, is de nieuwe wet in tijden van terroristische dreiging essentieel voor de veiligheidsdiensten om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

Pechtold vond de timing van Buma "niet zo verstandig", maar is het wel met hem eens. Buma zegt dinsdag dat hij liever nu al bekendmaakt wat het kabinet met de uitslag zal doen. "Ik zeg het liever nu, dan dat ik Nederland voor de gek houd. Dat kan ik niet."

Buma leek tijdens het Oekraïnereferendum nog anders tegen het raadgevend referendum aan te kijken. Hoewel hij toen ook al tegen referenda en voor het Oekraïneverdrag was, nam hij de uitslag toch over. Het negeren van de uitkomst zou volgens Buma slecht zijn voor de democratie.

Nu ligt dat volgens de CDA-leider anders, omdat de referendumwet zal worden afgeschaft en deze specifieke wet er moet komen.

Buma: 'veiligheid gaat voor'
61
Buma: 'veiligheid gaat voor'

VVD wil discussie aan

De nieuwe fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff wilde dinsdag niet reageren op de uitspraken van Buma. "Wat Buma heeft gezegd, moet hij zelf weten." 

Wel is duidelijk dat de VVD dit referendum anders zal aanvliegen dan het Oekraïnereferendum. Waar de VVD zich destijds niet liet horen, lijkt Dijkhoff dit keer de kiezer ervan te willen overtuigen dat de wet er moet komen. "Ik denk dat ik mensen kan overtuigen dat die wet wél nodig is voor onze veiligheid en onze privacy". aldus de VVD'er. "De uitkomst het referendum leg je naast de belangen van de staatsveiligheid. En die zijn zwaar. Het zal niet meevallen om mij ervan te overtuigen dat die wet niet nodig is."