Door de plannen van het nieuwe kabinet kunnen de klimaatafspraken van Parijs voor ongeveer de helft worden gehaald. 

Om de doelen helemaal te halen moet het kabinet met het bedrijfsleven aanvullende afspraken maken, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Volgens de analyse leveren de maatregelen van het nieuwe kabinet in 2030 een besparing op van 11 tot 26 megaton aan CO2, terwijl Nederland dan 41 megaton minder moet uitstoten. Die opdracht vloeit voort uit het klimaatakkoord van Parijs, dat de internationale gemeenschap heeft gesloten om te voorkomen dat de aarde met meer dan 2 graden opwarmt.

Kilometerheffing

Ook voor de doelen die het kabinet zich heeft gesteld voor 2020 is een stap extra nodig. Het PBL oppert de kilometerheffing voor vrachtwagens bijvoorbeeld snel in te voeren, zodat het klimaat daarvan al in 2020 van kan profiteren.

Het PBL is de belangrijkste adviseur voor kabinet en parlement over milieu en klimaat. De Tweede Kamer had het bureau gevraagd de effecten van het regeerakkoord te berekenen. Sommige plannen zijn nog niet meegenomen in de analyse, omdat die nog niet concreet genoeg waren. De onzekerheid over de uitkomsten is ook nog groot, omdat de prijzen van duurzame en fossiele energie bijvoorbeeld erg afhankelijk zijn van wat er in het buitenland gebeurt.

CO2-uitstoot

Het kabinet doet er goed aan ook verder vooruit te kijken, vindt het PBL. De doelen voor 2050 zijn nog vaag. Bovendien richt het kabinet zich vooral op het verminderen van de uitstoot van CO2, terwijl concrete afspraken over de overgang naar duurzame energie en verlaging van het energiegebruik volgens het PBL ook heel goed werken.

De bevindingen van het PBL "tasten de geloofwaardigheid van het pakket wel aan", vindt Greenpeace. Minister Eric Wiebes van Klimaat moet volgens de milieuorganisatie "met grote spoed aan het werk om samen met de collega’s die over vervoer, landbouw en de gebouwde omgeving gaan de gaten te dichten."