Het kabinet zal de uitslag van het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) negeren. 

Dat stelt CDA-leider Sybrand Buma in een interview in de Volkskrant. "Hier ga ik uiteindelijk de keuze maken dat we dit referendum niet beschouwen als een echt referendum."

"En ik wil dat die sleepwet doorgaat." Volgens Buma denkt de rest van de coalitie er ook zo over. Hij noemt het referendum "een rest uit het verleden" en ziet daarom ook niet goed hoe de uitslag moet worden overgenomen, "terwijl we eigenlijk al hebben afgesproken dat we van het raadgevend referendum af willen."

Volgens de CDA-leider leent het onderwerp zich ook niet voor een volksraadpleging. Hij noemt de wet een "buitengewoon ingewikkeld ding met enorme consequenties als het niet doorgaat". Buma vindt dat daar niet enkel met een ja of een nee over moet worden gestemd.

Reacties

D66-Kamerlid Kees Verhoeven zegt tegenover het Financieel Dagblad echter dat de uitspraken van Buma "onverstandig" zijn. Hij stelt dat het belangrijk is om een "inhoudelijk en genuanceerd" maatschappelijk debat te voeren over de wet. "We moeten afwachten wat het raadgevende advies van de bevolking is, en dan een verstandige afweging maken."

GroenLinks laat weten helderheid te willen van premier Rutte over het referendum. De partij wil dat de premier voor het debat over de regeringsverklaring op woensdag in een brief laat weten of hierover in de coalitie afspraken zijn gemaakt.

"Wij willen weten of coalitiesfracties hierover afspraken hebben gemaakt, of dat zij vrij kunnen opereren", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver "Het zou toch raar zijn om tegen mensen te zeggen: u mag wel gaan stemmen maar wat de uitslag ook wordt, we doen er toch niks mee."

PVV-leider Geert Wilders noemt de uitspraken "de schaamte voorbij''. Op Twitter sprak hij van "Buma’s dictatuur''. Thierry Baudet van Forum voor Democratie vindt het "tijd voor kiezers om CDA te boycotten''.

Referendum

Het referendum zal plaatsvinden in maart volgend jaar, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook dat "klopt gewoon niet" volgens Buma. Niet in iedere gemeente vinden dan verkiezingen plaats. "Op sommige plekken krijgt je dus een opkomst van 10 procent voor het referendum en op andere plekken van 70 procent."

Tijn de Vos, een van de initatiefnemers van het referendum, zegt de uitspraak van Buma onprofessioneel te vinden. "Ik vind het erg onprofessioneel dat hij dit nu al zegt, nog voor het referendum geweest is. Ik denk dat het nu belangrijker dan ooit is dat iedereen zich uitspreekt, om Buma te laten zien dat deze wet er echt niet mag komen", aldus De Vos. 

De aanvragers van het referendum spreken van de 'sleepwet', omdat de wet het mogelijk maakt om bij het volgen van verdachten ook de communicatie van onschuldige burgers af te tappen. Voor het aftappen moeten de minister en een speciale commissie wel eerst hun goedkeuring geven.

Volgens de regering zijn er genoeg waarborgen ingebouwd om misbruik van die gegevens te voorkomen. Diverse instanties, waaronder de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak, hebben zich kritisch uitgelaten over de wet.

Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?
103
Wat staat er eigenlijk in de omstreden 'aftapwet'?