Het markeert elke keer weer het begin van een nieuwe regeerperiode: de bordesfoto. Hierbij staan alle ministers die het land gaan regeren bij elkaar, vergezeld van het staatshoofd. NU.nl dook de archieven in. Een selectie van de kabinetten die we de laatste decennia allemaal gehad.

Kabinet-De Jong

Kabinet-De Jong
Kabinet-De Jong
Foto: ANP

Periode: 1967-1971
Premier: Piet de Jong (KVP)
Partijen: KVP, VVD, ARP, CHU

Dit kabinet werd gevormd door de partijen die later het CDA zouden vormen plus de VVD. In de ruige tweede helft van de jaren zestig ontstond onder andere ophef op de universiteiten waar studenten meer invloed wilden. Voorbeeld is de bezetting van het Maagdenhuis. Ook waren er protesten tegen de Vietnamoorlog. Desondanks zat het kabinet de rit uit, de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog.

Kabinet-Biesheuvel

Kabinet-Biesheuvel
Kabinet-Biesheuvel
Foto: ANP

Periode: 1971-1972
Premier: Barend Biesheuvel (ARP)
Partijen: KVP, VVD, ARP, CHU, DS'70

Het kabinet-Biesheuvel kampt met een oplopend financieringstekort en een steeds hogere werkloosheid. Ophef ontstaat als het kabinet het collegegeld verhoogt van tweehonderd naar duizend gulden. Wel neemt het kabinet het initiatief de abortuswetgeving te versoepelen. Na een felle discussie over gratie voor drie oorlogsmisdadigers (de Drie van Breda) besluit het kabinet de invrijheidsstelling niet toe te staan. Na een jaar viel het kabinet alweer na ruzie over bezuinigingen.

Kabinet-Den Uyl

Kabinet-Den Uyl
Kabinet-Den Uyl
Foto: ANP

Periode: 1973-1977
Premier: Joop den Uyl (PvdA)
Partijen: PvdA, KVP, ARP, PPR, D'66

Het kabinet van Joop den Uyl staat nog altijd bekend als het meest linkse kabinet ooit. Veel werd geïnvesteerd in sociale voorzieningen zoals het minimumjeugdloon en hogere uitkeringen. Toch moest het kabinet na een aantal jaren onder druk van economische tegenwind de uitgaven matigen. Ook werd het kabinet geconfronteerd met de oliecrisis - waardoor een aantal autoloze zondagen werd ingesteld - en met de Lockheed-affaire rond Prins Bernhard. 

Kabinet-Van Agt 1

Kabinet-Van Agt 1
Kabinet-Van Agt 1
Foto: ANP

Periode: 1977-1981
Premier: Dries van Agt(CDA)
Partijen: CDA, VVD

Het eerste kabinet onder leiding van Dries van Agt was een opmerkelijke, omdat veruit de grootste partij (PvdA) werd buitengesloten na een eindeloze formatiepoging met het CDA. De partij van Van Agt ging door met de VVD van Hans Wiegel. Het kabinet zat de rit uit, maar was vooral druk met zwaar bezuinigen om de snel verslechterende economische situatie te kunnen opvangen. 

Kabinet-Lubbers 1

Kabinet-Lubbers 1
Kabinet-Lubbers 1
Foto: ANP

Periode: 1982-1986
Premier: Ruud Lubbers (CDA)
Partijen: CDA, VVD

Ook het eerste kabinet van Ruud Lubbers moest maatregelen nemen om de snel oplopende werkloosheid tegen te gaan. Ook werd een begin gemaakt met het geleidelijk privatiseren van sommige overheidsbedrijven zoals de NS. De laatste stuiptrekkingen van de Koude Oorlog zorgden bovendien voor stevige demonstraties tegen de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten. 

Kabinet-Lubbers 2

Kabinet-Lubbers 2
Kabinet-Lubbers 2
Foto: ANP

Periode: 1986-1989
Premier: Ruud Lubbers (CDA)
Partijen: CDA, VVD

In de tweede regeerperiode tussen CDA en VVD onder Lubbers nam de irritatie tussen deze partijen geleidelijk toe. Het kabinet nam wel maatregelen om de sociale voorzieningen te versoberen. Ook werd in deze kabinetsperiode de basisbeurs van studenten een feit. Uiteindelijk viel het kabinet in 1989 over het reiskostenforfait. 

Kabinet-Lubbers 3

Kabinet-Lubbers 3
Kabinet-Lubbers 3
Foto: ANP

Periode: 1989-1994
Premier: Ruud Lubbers (CDA)
Partijen: CDA, PvdA

In het laatste kabinet van Lubbers werd er weer eens samengewerkt met de PvdA. Zeer pijnlijk voor de PvdA - en in het bijzonder PvdA-leider en minister van Financiën Wim Kok - waren de zware ingrepen in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het kwam de PvdA op zware kritiek te staan en een verkiezingsnederlaag in 1994.

Kabinet-Kok 1

Kabinet-Kok 1
Kabinet-Kok 1
Foto: ANP

Periode: 1994-1998
Premier: Wim Kok (PvdA)
Partijen: PvdA, VVD, D66

Ondanks de verkiezingsnederlaag van de PvdA werd de partij van Kok toch de grootste en kon na een lange en moeizame formatie een coalitie vormen met VVD en D66. Voor die tijd een unieke samenwerking, want voor het eerst zat er geen christelijke partij in de coalitie. Regels rondom euthanasie konden worden versoepeld. In een tijd van hoogconjunctuur kon het kabinet vrij makkelijk regeren. Wel werd het proces van privatiseren doorgezet, hetgeen de PvdA later weer op kritiek kwam te staan. 

Kabinet-Kok 2

Kabinet-Kok 2
Kabinet-Kok 2
Foto: ANP

Periode: 1998-2002
Premier: Wim Kok (PvdA)
Partijen: PvdA, VVD, D66

Rond de eeuwwisseling zakte de economie in en markeerde 9/11 een keerpunt in de wereldorde. Islamitisch fundamentalisme werd een bedreiging voor het westen en dat vond zijn weerklank in Nederland. De kritiek op het beleid van Kok nam toe, aangevoerd door Pim Fortuyn. De ideologie leek uit de regerende partijen verdwenen. Vlak voor de verkiezingen van 2002 viel het kabinet over de conclusies na de val van Srebrenica.

Kabinet-Balkenende 1

Kabinet-Balkenende 1
Kabinet-Balkenende 1
Foto: ANP

Periode: 2002
Premier: Jan Peter Balkenende (CDA)
Partijen: CDA, VVD, LPF

Na de moord op Fortuyn won de LPF in één klap 24 zetels en was niet meer te negeren bij de formatie. De nogal chaotisch in elkaar gezette partij bleek al direct niet in staat om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Nota bene op de dag van de uitvaart van Prins Claus viel het kabinet ruziënd uiteen.

Kabinet-Balkenende 2

Kabinet-Balkenende 2
Kabinet-Balkenende 2
Foto: ANP

Periode: 2003-2006
Premier: Jan Peter Balkenende (CDA)
Partijen: CDA, VVD, D66

Het tweede kabinet van Jan Peter Balkenende nam verdere maatregelen om de sociale voorzieningen te versoberen, onder andere op het terrein van arbeidsongeschiktheid en de bijstand. Het kabinet kwam meermaals fel in botsing met de vakbonden. Even leek het kabinet te sneuvelen toen het kabinetsplan voor de gekozen burgemeester werd weggestemd in de Eerste Kamer. Uiteindelijk wilde D66 toch door. Een jaar later viel het kabinet alsnog na ruzie tussen D66 en VVD-minister Rita Verdonk over de kwestie-Ayaan Hirsi Ali.

Kabinet-Balkenende 4

Kabinet-Balkenende 4
Kabinet-Balkenende 4
Foto: ANP

Periode: 2006-2010
Premier: Jan Peter Balkenende (CDA)
Partijen: CDA, PvdA, ChristenUnie

Na een harde campagne tussen Balkenende en Bos gingen de twee uiteindelijk toch samen regeren. Een gelukkig huwelijk werd het nooit. Een aantal keren moest het kabinet ad hoc ingrijpen om te voorkomen dat banken zouden omvallen. Toen de economische crisis zich aandiende bleek het moeilijk om overeenstemming te bereiken over maatregelen. Het kabinet viel na een nachtelijke ministerraad toen er geen akkoord kon worden bereikt over het verlengen van de missie in Uruzgan. 

Kabinet-Rutte 1

Kabinet-Rutte 1
Kabinet-Rutte 1
Foto: ANP

Periode: 2010-2012
Premier: Mark Rutte (VVD)
Partijen: VVD, CDA

Voor het eerst werd er gewerkt met een kabinet dat kon rekenen op gedoogsteun. De PVV wilde niet in het kabinet, maar gedoogde. De noodzakelijke steun voor zware maatregelen om de crisis te lijf te kunnen bleek een brug te ver voor de partijen. Tijdens het wekenlange Catshuisoverleg kon geen overeenstemming worden bereikt en kon Rutte terug naar de Koningin om zijn ontslag aan te bieden.

Kabinet-Rutte 2

Kabinet-Rutte 2
Kabinet-Rutte 2
Foto: ANP

Periode: 2012-2017
Premier: Mark Rutte (VVD)
Partijen: VVD, PvdA

Na de zware crisisjaren werd er in het tweede kabinet-Rutte werk gemaakt van hervormingen op de woningmarkt, de zorg, sociale zekerheid, het onderwijs. Het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer zorgde voor diverse akkoorden met andere partijen. Met name D66, ChristenUnie en SGP waren belangrijke partners van de coalitie. Dit kabinet was het eerste sinds Kok 1 dat de rit volledig uitzat.

Minder vrouwen in het kabinet en andere feitjes over de bewindslieden
67
Minder vrouwen in het kabinet en andere feitjes over de bewindslieden