VVD-leider Mark Rutte verwacht dat er op 26 oktober een nieuw kabinet op het bordes staat. Dat zei hij donderdag in het debat over de afronding van de formatie-onderhandelingen.

Rutte, die door de Kamer werd aangewezen als formateur, verwacht zijn bewindsliedenploeg binnen twee weken te kunnen presenteren. Het nieuwe kabinet kan waarschijnlijk rekenen op zestien ministers en acht staatssecretarissen. 

De partijleiders van de andere coalitiepartijen hoeft hij in ieder geval niet te bellen voor een ministerspost. Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) blijven in de Kamer om het geluid van hun partij te bewaken.

Uitgestoken hand

De vier partijen kwamen na maanden van onderhandelen eindelijk tot een regeerakkoord, maar wat beoogd premier Rutte betreft betekent dat niet dat de oppositie de komende vier jaar niets in te brengen heeft. 

"Dit kabinet gaat het gesprek met de hele Kamer aan", zei hij. "Als er goede ideeën zijn, dan valt er te praten."

Rutte reageerde op vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher. "Valt er nog te praten", wil Asscher weten. "Daar staan we voor open", aldus Rutte die zich achter het voornemen van Pechtold schaart om "links en rechts" te verbinden.

Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou
79
Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou

Steun

De vier coalitiepartners presenteerden dinsdag het regeerakkoord dat gerust ambitieus genoemd mag worden. Er staan veranderingen van het pensioenstelsel in, een nieuw belastingstelsel, een klimaatwet, experimenten met gereguleerde wietteelt en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

De grote uitdaging van het kabinet is om voldoende steun te krijgen voor de plannen. De coalitie bevat weliswaar maar liefst vier partijen, maar de meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer is minimaal. Er hoeft maar een parlementariër dwars te liggen en het is gedaan met de ambitieuze agenda.

Buma: "Een kabinet met steun van 76 zetels zal altijd in gesprek moeten blijven met de oppositie." 

Steun van enkele oppositiepartijen is dan ook meer dan welkom. Op partijen als de PVV, SP en GroenLinks wordt al niet meer gerekend. Zij worden door de nieuwe coalitiepartners beschouwd als partijen die overal tegen zijn. Gehoopt wordt op een constructieve houding van de PvdA en de SGP.

SGP-leider Kees van der Staaij wilde van Rutte weten over welke voorstellen dan te praten valt. Zijn partij is "voorzichtig positief" over de plannen, maar heeft kritiek op het schrappen van belastingvoordeel voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost. Asscher wil vooral af van de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Btw

Rutte kan nog niet concreet zeggen over welke voorstellen er te praten valt, maar verdedigt de afschaffing van de wet-Hillen en de btw-verhoging.  Het afschaffen van het eigenwoningforfait voor mensen die hebben afgelost is te dragen, omdat de afbouw verspreid wordt over 30 jaar. Bovendien is de wet op termijn niet houdbaar, omdat sinds 2013 het verplicht is om je woning af te lossen, zegt Rutte.

De btw-verhoging is volgens Rutte, die in het debat werd aangewezen als formateur acceptabel, omdat iedereen erop vooruit zal gaan en onderaan de streep meer geld in de portemonnee zal overhouden. Maar de toekomstige oppositie neemt daar geen genoegen mee. Met uitzondering van de SGP heeft de voltallige oppositie opgeroepen om de btw-verhoging te schrappen.

Datzelfde geldt voor de oproep van Asscher om de voorgenomen bezuiniging op de wijkverpleging te schrappen. Ook daar schaarde de voltallige oppositie, wederom met uitzondering van de SGP, zich achter. Volgens de PvdA-leider zou dat een teken van goede wil zijn van de coalitiepartners die zeggen te willen samen te werken met de oppositie.

Kabinetsformatie

Hoe de nieuwe verhoudingen zullen uitpakken, zal nog moeten blijken. Rutte kan vanaf vanmiddag als formateur in ieder geval wel alvast aan de slag met de samenstelling van zijn bewindsploeg. Hij verwacht 26 oktober een kabinet op het bordes te kunnen presenteren. Buma, Pechtold en Segers hoeft hij niet te bellen voor een ministerspost. De drie partijleiders blijven in de Kamer om het geluid van hun partij te bewaken.

Rutte na twijfel toch akkoord met uitbreiding kabinet
50
Rutte na twijfel toch akkoord met uitbreiding kabinet