In het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie krijgen drie departementen twee ministers. Het gaat om Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie.

Dat hebben de partijen woensdag afgesproken. Ingewijden bevestigen berichtgeving in De Telegraaf hierover.

Er komt een ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Op dit departement wordt vermoedelijk ook de nieuwe bewindsman voor Landbouw ondergebracht. Een minister van Landbouw was een wens van het CDA en ChristenUnie.

Er komt op VWS een minister van langdurige zorg en een belast met ziekenhuiszorg. Er wordt nog gesproken over het belasten van een van deze beide bewindslieden met familie- of ouderenzaken. Op Veiligheid en Justitie gaat de ene bewindsman zich bezighouden met de rechtstaat en de ander met politie en justitie.

Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou
79
Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou

Onderwijs

De onderverdeling op Onderwijs is een minister van hoger onderwijs en een minister van primair en voortgezet onderwijs. Dat komt overeen met de verdeling van werkzaamheden tussen de minister en staatssecretaris op dit moment.

Ook komt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking terug. Verder komen er ministers van Financiën, Sociale Zaken, Infrastructuur, Defensie, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken.

Naast deze zestien ministers (inclusief de minister-president) komen er acht staatssecretarissen. Er komt een staatssecretaris op onder meer Defensie en Buitenlandse Zaken. Ook komt er een staatssecretaris van Immigratie.