De ingrepen van de nieuwe coalitie op de woningmarkt om de hypotheekrente versneld af te bouwen en het belastingvoordeel te schrappen voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost, doen vooral de VVD veel pijn.

"Wij hebben dit niet bedacht. Het is een pijnlijke maatregel", zegt beoogd premier en VVD-leider Mark Rutte dinsdagavond bij RTL Late Night. "Dit zijn de twee steentjes in de schoen."

De hypotheekrenteaftrek is onder het kabinet-Rutte II sinds 2013 jaarlijks met een half procentpunt versoberd. Dit jaar is het maximale tarief waartegen je hypotheekrente mag aftrekken 50 procent. Dat moest verder worden afgebouwd naar 38 procent in 2041.

In het dinsdag gepubliceerde regeerakkoord door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wordt de aftrek vanaf 2020 met drie procentpunt per jaar versneld afgebouwd tot 37 procent.  

Rutte benadrukt dat huizenbezitters worden gecompenseerd met een lagere eigenwoningforfait, een fiscale bijtelling voor huizenbezitters. Die compensatie is één op één nooit hetzelfde, maar in het totale plaatje wordt er net zoveel geld uitgegeven als er wordt bespaard.

Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou
79
Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou

Aflosboete

Een ander pijnpunt voor de liberalen is het schrappen van de fiscale korting die huiseigenaren krijgen wanneer hun hypotheek is afgelost, ook wel aangeduid als 'aflosboete'.

Rutte erkent dat er maandagavond binnen de VVD-fractie discussie over dit punt bestond bij het bespreken van het regeerakkoord. Uiteindelijk wordt de aflosboete uitgesmeerd over dertig jaar, in plaats van de twintig jaar die oorspronkelijk in het regeerakkoord is opgenomen. Rutte: "Dan wordt de pijn een stukje minder."

De VVD-leider vindt dat de maatregelen uiteindelijk goed zijn te dragen vanwege de belastingverlaging en de "zeer forse lastenverlichting voor werkend Nederland". 

Ook wijst Rutte op de financieel zware gevolgen wanneer te veel huiseigenaren in de toekomst aanspraak maken op dit belastingvoordeel. Iedereen met een hypotheek moet sinds 2013 immers verplicht aflossen, waardoor deze groep alleen maar groter wordt. "We zijn ook de partij van de degelijke financiën", aldus Rutte.