De coalitie die komende jaren ons land wil regeren heeft dinsdag het regeerakkoord gepresenteerd. Lees hier de reacties op de plannen van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Politieke Partijen

Geert Wilders (PVV): "Het is pure volksverlakkerij. Je zou denken dat de crisis in Nederland nu eindelijk voorbij is. Ondertussen lees ik de ene lastenverzwaring na de andere: van de hypotheekrenteaftrek tot en met de btw-verhoging en vliegtaksen. En niets over lagere huren of het afschaffen van het eigen risico.''

Jesse Klaver (GroenLinks): "Dit kabinet gaat rechtsaf. Het is er niet voor gewone mensen, maar voor het grote geld.Met Rutte III neemt de ongelijkheid toe. De rijkste 25 procent gaat er veel meer op vooruit dan de gewone Nederlander. De boodschappen worden duurder en de winstbelasting voor grote bedrijven gaat omlaag. Dit is de wereld op z’n kop."

Partijen verdeeld over nieuwe regeerakkoord
167
Partijen verdeeld over nieuwe regeerakkoord

Emile Roemer (SP): "Vooral de grote bedrijven gaan er de vruchten van plukken, terwijl de mensen met de laagste inkomens uiteindelijk de rekening gaan betalen. De vrienden van Rutte komen er goed vanaf."

Lodewijk Asscher (PvdA): "Dit kabinet plaatst multinationals boven mensen. Miljardencadeaus aan grote bedrijven, buitenlandse beleggers en grote vermogens en tegelijkertijd worden de boodschappen duurder, wordt de zorg duurder en betalen arbeidsgehandicapten de rekening'."

Maar hij ziet "natuurlijk'' ook zaken waar hij positief over is. "Maar met vertrouwen de toekomst tegemoet treden kan alleen als er zaken zijn waar je van op aan kunt. Fijn wonen, aandacht in de zorg, goed onderwijs en een baan waarmee je vooruit kunt kijken: dat zijn de zekerheden waar Nederland op moet kunnen bouwen.''

Marianne Thieme (PvdD): "CDA en VVD dicteren het landbouwbeleid en D66 heeft heel veel moeten inleveren'', stelt de PvdD-leider. De maatregelen die het kabinet wel neemt hebben volgens Thieme niets om het lijf, zoals het geld dat het kabinet steekt in het isoleren van woningen. "Dat is misschien net genoeg voor een tochtstrip of twee.''

Henk Krol (50PLUS): "Ik ben woest, dit is een anti-ouderenkabinet. Ouderen gaan aan het eind bijna 40 procent op achteruit ten opzichte van werkenden. Ook het pensioenstelsel gaat op de schop. Dit moeten we niet tolereren. Het enige leuke is dat er wat meer lampen langs de snelwegen komen."

Kees van der Staaij (SGP): De SGP-leider juicht punten toe zoals lastenverlichting voor gezinnen, investeringen in veiligheid en defensie, ideeën over versterking van de palliatieve zorg en 'waardig ouder worden'. Ook is hij positief over medisch ethische zaken. Het reguleren van wietteelt ziet Van der Staaij niet zitten.

Tunahan Kuzu (DENK): Volgens Kuzu hadden de partijen in tijden van economische groei ervoor moeten kiezen om een aantal structurele problemen op te lossen. "Je ziet dat grote bedrijven worden gespekt met 3 miljard euro belastverlaging. Wij mogen dat opbrengen met boodschappenbelasting."

Thierry Baudet (Forum voor Democratie): Baudet is boos op D66 omdat het referendum verdwijnt, terwijl dat nu juist een kroonjuweel was van de toekomstige regeringspartij. Verder laakt Baudet de verhoging van de btw, maar ook dat er niets in het regeerakkoord staat over inperking van de immigratie.

Onderwijs

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): ''Uit het regeerakkoord blijkt dat er een kader ontwikkeld wordt voor selectie voor de masters. D66 spreekt in haar persbericht van het aan banden leggen van selectie aan de poort. Het Interstedelijk Studenten Overleg is blij om te horen dat de nieuwe regeringspartijen aandacht hebben voor de toegankelijkheid van het stelsel. Iedere student die dat wil en kan zou een studie aan een hogeschool of universiteit moeten kunnen volgen."

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb): ''De basisbeurs komt niet terug, blijkt uit het regeerakkoord. Hiermee breken CDA en ChristenUnie hun eerdere verkiezingsbelofte over de terugkeer van de basisbeurs. De LSVb is diep teleurgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat studenten die op deze partijen gestemd hebben zich bekocht voelen.''

Over de halvering van het collegegeld: "De nieuwe coalitie halveert het collegegeld voor eerstejaarsstudenten ter waarde van bijna 200 miljoen euro. Tegelijkertijd verhoogt het de rente op studieleningen, dat bijna 200 miljoen euro oplevert. Studenten draaien dus zelf op voor de korting op het collegegeld."

Vereniging van scholen in voortgezet onderwijs VO-raad: "Afgezien van een investering in het techniekonderwijs, zijn de plannen van het kabinet voor het voortgezet onderwijs een grote tegenvaller. De meeste scholen dreigen er onder de streep op achteruit te gaan. Onbegrijpelijk en onverteerbaar. Het kabinet zegt de positie van de leraar te versterken, maar vergeet daarbij de honderdduizend docenten in het voortgezet onderwijs die aan een miljoen leerlingen lesgeven."

Duurzaamheid

Greenpeace: "Kabinet doet stap in goede richting, maar dit is niet het man-op-de-maan-plan om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. De kolencentrales moeten veel sneller sluiten, de veestapel krimpen en onze huizen en kantoren sneller van het gas."

Wereld Natuur Fonds (WNF): "De ambitieuze klimaatagenda is een belangrijk signaal, maar echt groen beleid is breder dan alleen energiebeleid. WNF daagt het kabinet uit om natuur een centrale plek in haar denken en doen te geven. De natuur zelf biedt ons slimme en innovatieve oplossingen om droge voeten te houden bij extreme wateroverlast en zeespiegelstijging. En een toekomstbestendige landbouw produceert voldoende voedsel én beschermt het landschap met alle planten-en diersoorten die daarin leven. Laat de natuur voor ons werken en ons land veiliger, duurzamer én mooier maken."

Zorg

Seniorenorganisatie ANBO: "Soep zonder ballen. We hebben ruim 200 dagen moeten wachten op een som van plussen en minnen, die uiteindelijk slecht uitpakt voor de AOW’ers, mensen met een afbetaald huis en mensen met veel zorgkosten."

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE): "De stappen die Rutte III in de komende kabinetsperiode zet op het terrein van het zelfgekozen levenseinde, mogen geen zoethoudertjes zijn. Als daadwerkelijke acties uitblijven, vergroot het kabinet de kloof tussen politiek en samenleving."

Veiligheid

Korpschef Erik Akerboom: Akerboom blij met de 267 miljoen euro die er structureel bij komt voor de politie. Daarmee kunnen extra mensen worden aangenomen, kan de politieorganisatie flexibeler opereren en is er ruimte voor innovatie. "Maar we zullen realistisch moeten zijn en keuzes moeten blijven maken.''

Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC): "Het door de nieuwe coalitie bereikte regeerakkoord betekent voor het cannabisbeleid een vooralsnog beperkte maar niettemin principiële stap in de goede richting. De stichting juicht de aangekondigde experimenten toe, maar benadrukt het belang van variatie en diversiteit en een duidelijke regeling voor kleinschalige thuisteelt voor persoonlijke consumptie."

Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP): "Te vaag, structureel te weinig geld voor defensie en geen enkele visie voor de toekomst. Ik ben fors teleurgesteld. De investeringen in defensie lopen op tot 1,5 miljard euro structureel per jaar. Eerder werd aangegeven dat er 2,3 miljard nodig is om de organisatie op orde te brengen. Er wordt met geen woord meer gerept over de afspraak om 2 procent van het bruto nationaal product aan het defensiebudget te besteden. Vertrouwen in de toekomst hebben wij dus nog allerminst.''

Arbeidsmarkt

FNV: "Door de keuzes die deze regering maakt, wordt het dagelijkse leven van mensen duurder, terwijl de aandeelhouders in de watten worden gelegd. De vennootschapsbelasting gaat omlaag, de btwvoor eten en drinken, water, boeken, kunst en horeca gaat omhoog. Dit betekent dat door deze maatregelen het gewone dagelijkse leven van mensen duurder wordt. Als de nieuwe regering deze maatregelen zo doorzet volgt er onrust."

MKB: "Dit akkoord laat zien dat de formerende partijen in elk geval oog hebben voor de praktijk van het midden- en kleinbedrijf. Dat wordt onderstreept door de MKB-toets die erin is opgenomen. Dit bekent een doorbraak in de discussie over administratieve lasten."

Wonen

Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM): "We zijn blij met de prestatieafspraken om de nieuwbouw aan te jagen. De huidige vrijblijvendheid zal daarmee verdwijnen. De herinvoering van een belasting op een eigen woning zonder hypotheek is jammer. Wel is in de nu genoemde dertig jaar de pijn natuurlijk minder dan in twintig jaar.''

Woonbond: "In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat. Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood.''

Vereniging Eigen Huis (VEH): "Uit het regeerakkoord spreekt geen grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigen woningbezit. We zien vooral een gecontroleerde afbouw van bestaande regelingen waarbij eerder gedane beloftes worden geschonden."

Vluchtelingen en Ontwikkelingshulp

VluchtelingenWerk Nederland: "De migratie- en integratieplannen zijn spijkerhard. Het ademt één en al afweren en uitsluiten. Dat blijkt ook uit de aanpak van integratie. Ook komt er nog steeds geen rechtvaardig kinderpardon. Het nieuwe kabinet heeft vertrouwen in de toekomst, maar dit regeerakkoord biedt vluchtelingen geen vertrouwen in hún toekomst."

Infrastructuur

ANWB: "De ANWB ziet met genoegen dat er in het regeerakkoord zoveel belang wordt gehecht aan verkeersveiligheid en er meer wordt geïnvesteerd in (fiets)infrastructuur. De ANWB is verheugd dat het kabinet de ambitie heeft uitgesproken om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. 2 miljard euro extra voor de infrastructuur is volgens de bond een goed begin, maar de verhoging voor de lange termijn (100 miljoen euro per jaar) is nog onvoldoende."

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland(TLN): "Wij willen op korte termijn in overleg met het kabinet over de maatregel in het Regeerakkoord waarin kilometerheffing voor het vrachtverkeer wordt aangekondigd. De uitwerking van deze maatregel is voor TLN nog zeer onduidelijk. Zoals TLN het Regeerakkoord nu leest kan er alleen geconcludeerd worden dat er sprake is van lastenverzwaring voor de transportsector."

Fietsersbond: "De Fietsersbond is tevreden dat er in het regeerakkoord 100 miljoen extra beschikbaar komt voor fietsenstallingen bij stations en snelfietsroutes, maar constateert dat dit bedrag onvoldoende is. Hiervoor is structurele financiering nodig. Dit bedrag is eenmalig en onvoldoende.''