Met een coalitie van vier partijen, beloven de fractieleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een daadkrachtig kabinet dat de ambitie heeft ingrijpende maatregelen te nemen op bijna alle beleidsterreinen. Uiteindelijk zal iedereen erop vooruitgaan, beloofde VVD-leider en beoogd premier Mark Rutte dinsdag tijdens de presentatie van het regeerakkoord.

Volg ons liveblog over de presentatie van het regeerakkoord

In de afgelopen weken zijn een hoop plannen naar de media gelekt, zoals de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent, maar, zei Rutte, "er is een samenhang". Uiteindelijk gaan alle groepen erop vooruit. "Gewone, normale Nederlanders" kunnen een hoger netto salaris verwachten. 

Ook Sybrand Buma (CDA) is tevreden. Voor hem is het belangrijk dat de zorgen die volgens hem leven onder de mensen worden geadresseerd. Dat gaat over de zorg, veiligheid en de veranderende samenleving. Volgens Buma is dat gelukt. "Er gaat meer geld naar veiligheid en defensie", zei hij. De arbeidsmarkt wordt hervormd en de middeninkomens gaan erop vooruit, aldus Buma. Ook komt er extra aandacht voor de 'Nederlandse identiteit'.

Partijen verdeeld over nieuwe regeerakkoord
167
Partijen verdeeld over nieuwe regeerakkoord

'Dit wordt niet niks'

Volgens Alexander Pechtold (D66) spatten de ambities en kernwaarden van D66 van het akkoord. Er wordt fors geïnvesteerd in onderwijs, de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald en er zal respectvol worden omgegaan met medisch-ethische thema's. Ook worden de inkomensverschillen aangepakt. "Als we niets doen, nemen de verschillen toe", aldus Pechtold. Uit een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het gaat om een afname met 0,1 procent. Zonder de nieuwe maatregelen zouden de inkomensverschillen juist toenemen met 2,7 procent.  

Volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zal het absoluut geen kabinet worden dat "op de winkel" past. Onder meer klimaat, de arbeidsmarkt, belastingen, onderwijs, zorg en defensie kunnen beleidsveranderingen verwachten. "Dit wordt niet niks", aldus Segers.

Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou
79
Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou

Laatste mogelijkheid

De partijen onderhandelden sinds 28 juni met elkaar. De coalitie van conservatieve, christelijke en liberale partijen is geen logisch gevolg van de uitslag van de verkiezingen, maar bleek wel de laatste mogelijkheid om tot een meerheidscombinatie te komen.

Onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks strandden tot twee maal toe en door blokkades van meerdere partijen bleef alleen een coalitie met de ChristenUnie over die kan steunen op een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer.

Volgens Rutte is dat ook de reden waarom de formatie zo lang duurde. Hij roemde Buma, Pechtold en Segers voor hun durf om wel regeringsverantwoordelijkheid te nemen.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn vier partijen die opereren vanuit vier verschillende uitgangspunten. Volgens Buma waren niet alle keuzes gemakkelijk om te nemen. "Dat kan ook niet. Maar wij doen alle vier wel wat nu nodig is." Segers: "Er is vertrouwen en geloof dat dit kabinet een succes kan worden."

 [[slideshow:Regeerakkoord]]

Kabinet

Nu het regeerakkoord is gepresenteerd, zal informateur Gerrit Zalm donderdag zijn eindverslag voorleggen aan de Tweede Kamer. In het debat dat volgt, zal Rutte worden aangewezen als formateur die daarna aan de slag kan met de samenstelling van zijn bewindsliedenploeg. Hij moet op zoek naar zestien ministers en acht staatssecretarissen.

Hij zal het zonder Buma, Pechtold en Segers moeten doen, die allen geen minister worden. Zij blijven fractievoorzitter voor hun partijen in de Tweede Kamer. De partijleiders willen zo de regie houden over de coalitie in het parlement die slechts rust op een smalle meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer en 38 zetels in de Eerste Kamer.

Hierdoor duurde kabinetsformatie volgens Zalm zo lang
133
Hierdoor duurde kabinetsformatie volgens Zalm zo lang