De Tweede Kamerfracties van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben maandag ingestemd met het regeerakkoord. Dat maakten partijleiders Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (CU) bekend na intensief beraad met hun Kamerleden.

Rutte zei na een urenlang overleg met zijn fractie dat de Kamerleden "met grote overtuiging" hebben ingestemd met het akkoord. Hij noemde het een “evenwichtig akkoord” waar hij veel punten uit het VVD-verkiezingsprogramma in terugziet.

De CDA-fractie is volgens Buma "enthousiast" over het bereikte resultaat. Pechtold: "De hoofdlijnen van dit akkoord worden door de fractie volledig gesteund." Segers: "Wij tekenen hiervoor, wij willen dit avontuur aangaan." Hij sprak over een overleg waar alles is afgewogen. Zowel de goede punten, als de compromissen.

De onderhandelaars bereikten maandagochtend overeenstemming over een concept-akkoord, waarna het document aan de fracties werd voorgelegd. De Kamerleden kregen de tijd om het akkoord door te lezen, vragen te stellen en op- en aanmerkingen te plaatsen.

Terugkoppeling

De onderhandelaars komen dinsdagochtend bij elkaar voor een terugkoppeling van de fractie-overleggen. Buma heeft nog een "aantal kleine punten" die hij zal inbrengen, maar die zullen geen problemen opleveren, denkt hij. Dat is ook de verwachting van Pechtold: "Er zijn hooguit wat kleine dingetjes, maar dat is niet iets waar we morgen niet uit kunnen komen."

De verwachting is dat het regeerakkoord dinsdag rond het middaguur gepresenteerd wordt.

De partijen sleutelden sinds 28 juni aan een akkoord voor het kabinet-Rutte III. Nu, bijna zeven maanden na de verkiezingen, is er zicht op de vorming van een nieuw kabinet.

Laatste combinatie

De coalitie van conservatieve, christelijke en liberale partijen is geen logisch gevolg van de uitslag van de verkiezingen, maar bleek wel de laatste mogelijkheid om tot een meerderheidscombinatie te komen.

Onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks strandden tot twee maal toe en door blokkades van meerdere partijen bleef alleen een coalitie met de ChristenUnie over die kan steunen op een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. 

Met name D66 zat aanvankelijk niet te wachten op onderhandelingen met de ChristenUnie. Een coalitie met de partij van Gert-Jan Segers leunt op een minimale meerderheid in het parlement.

En omdat de partijen op thema’s als medische ethiek, drugsbeleid en homoseksualiteit ver uit elkaar liggen, zou die meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer en 38 zetels in de Senaat zeer fragiel zijn. Dat de Tweede Kamerfracties hebben ingestemd met het akkoord is nog geen garantie dat de Eerste Kamerleden zich aan de afspraken zullen houden.

Segers: Regeerakkoord acceptabel ondanks 'compromissen die pijn doen'
55
Segers: Regeerakkoord acceptabel ondanks 'compromissen die pijn doen'