Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) grijpt in bij een organisatie van Europese (oud-)parlementariërs die helpt de democratie op te bouwen in Afrika omdat 1,6 miljoen euro is verdwenen. ''Dit is zeer ongebruikelijk, totaal ongewenst en onaanvaardbaar", zegt de bewindsvrouw desgevraagd.

De Association of European Parliamentarians with Africa (AWEPA) heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam. Verder staan er elf kantoren in Afrika en een in Brussel. Er zijn circa 1900 (oud-)volksvertegenwoordigers lid van. Een van de drie oprichters in 1984 was de Nederlander Jan Nico Scholten.

De waarnemend directeur heeft al faillissement aangevraagd of gaat dat doen, aldus Ploumen. Op haar verzoek vindt er momenteel een forensisch accountantsonderzoek plaats. ''Er lijkt sprake te zijn van ernstig mismanagement of fraude." Alle mensen die werken bij de kantoren in Afrika zijn ontslagen.

AWEPA heeft voor de periode 2015-2017 een subsidie van een half miljoen van haar ministerie gekregen. In de vijf jaar daarvoor ging het om 9 miljoen. Andere donoren zijn onder meer België, Noorwegen, Zwitserland, Zweden, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Europese Commissie.

Aangifte

Ploumen sluit niet uit dat ze geld gaat terugvorderen of aangifte gaat doen. Dat hangt af van de resultaten van het onderzoek. De financiële man van de organisatie is spoorloos verdwenen.

Er zijn geen aanwijzingen dat er in eerdere jaren is iets mis is gegaan, aldus de bewindsvrouw. ''De afgelopen jaren behaalden de programma's goede resultaten." In West-Afrika zette AWEPA zich in om vrouwenbesnijdenis te voorkomen en in zuidelijk Afrika zette de organisatie in op uitbanning van het kindhuwelijk.

Leden

Nederlandse leden zijn volgens de website van de organisatie Marit Maij en Ingrid de Caluwé, oud-Kamerleden voor respectievelijk PvdA en VVD. Leden van de 'Eminent Advisory Board' zijn de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu, de Ierse Mary Robinson (voormalig Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN), Graça Machel (de weduwe van Nelson Mandela) en Jan Nico Scholten.