Bijna een kwart van de burgemeester wordt bedreigd door criminelen. Ondanks pogingen om niet alleen burgemeesters maar ook wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren te beïnvloeden, is er geen sprake van grootschalige beïnvloeding.

Dat staat in een onderzoek naar de beïnvloeding onder bijna vierduizend burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren. Het gaat volgens de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken om een "eerste indicatie van de aard en omvang van de problemen".

Volgens het onderzoek hebben vooral burgemeesters in de grotere gemeenten gezegd dat zij (vaak anoniem) zijn bedreigd uit criminele hoek. Van de 225 ondervraagde burgemeesters gaat het in totaal om 24 procent. Voor zover de onderzoekers dat hebben kunnen controleren, zijn bedreigingen met geweld niet in de praktijk gebracht.

Omkoping

Van alle ondervraagde lokale politici en ambtenaren zegt 1 procent te maken te hebben gehad met bedreigingen, die invloed hebben gehad op besluitvorming. Omkoping wordt veel minder genoemd. Infiltratie door een functionaris met crimineel oogmerk wordt in 8 procent van de gemeenten gezien.

Pogingen tot beïnvloeding door criminelen vinden plaats in kleine en grote gemeenten en in alle provincies. Volgens de ministers Stef Blok (Veiligheid en Justitie) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wordt "op lokaal niveau de impact op de lokale democratie gevoeld", maar is nog niet vastgesteld wat de gevolgen zijn voor de nationale veiligheid.