De provincie Noord Holland is per direct gestopt met het overmaken van vergoedingen aan de SP, die de partij dan weer deels uitbetaalt aan de SP-Statenleden. Zij moeten voortaan hun geld rechtstreeks van de provincie krijgen.

De SP spreekt met al haar vertegenwoordigers af dat die hun vergoedingen in de partijkas laten storten. De partij betaalt hen vervolgens een salaris uit en kan wat overblijft gebruiken voor onder meer campagnes.

De rechter heeft dit jaar bepaald dat politici en bestuurders onafhankelijk moeten zijn, ook van hun partij, en dat die onafhankelijkheid door de SP-regeling in het gedrang komt.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vindt dat ook en heeft overheden aangeschreven om niet meer aan de SP-regeling mee te werken.

Eerste

De provincie Noord-Holland is voor zover bekend de eerste die hieraan gehoor geeft. Commissaris van de Koning, Johan Remkes, heeft de partijvoorzitter van de SP in de provincie op de hoogte gesteld.

Remkes heeft de SP-Statenleden gevraagd hun bankgegevens door te geven zodat de vergoedingen voortaan rechtstreeks aan henzelf kunnen worden overgemaakt. De Statenleden houden volgens de provincie "vanzelfsprekend de mogelijkheid de vergoeding geheel of gedeeltelijk aan de SP over te maken''.

De SP is het oneens met Plasterk. De partij verwijt hem een "partijpolitieke aanval op de SP-Solidariteitsregeling''.