De SP peinst er niet over om de eigen afdrachtregeling voor de eigen politici op te geven. Ook niet nu demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk de partijmaatregel probeert af te zwakken.

Plasterk schrijft woensdag in een brief aan regionale en lokale overheden dat het salaris voortaan rechtstreeks op de bankrekening van de politici gestort moet worden, in plaats van dat het naar de partijkas wordt overgemaakt zoals nu het geval is.

Plasterks brief volgt op een inmiddels onherroepelijke uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van februari dit jaar dat volksvertegenwoordigers zonder last en zonder ruggespraak moeten kunnen functioneren.

De onafhankelijkheid van bestuurders kan in gevaar komen door de SP-regeling, "terwijl het principiële uitgangspunt is dat een ambtsdrager onafhankelijk moet kunnen functioneren", aldus de rechtbank. 

Pesterijen

Thijs Coppus, penningmeester van het landelijk SP-bureau, beticht Plasterk van "politieke pesterijen". Hij benadrukt dat de rechtelijke uitspraak om een lokale kwestie gaat en daarom niet voor de landelijke partij geldt.

De penningmeester noemt het onzin dat de onafhankelijkheid van SP’ers in het geding is door de afdrachtregeling. "SP-politici weten waar de partij voor staat. Als je voor de SP in de gemeenteraad of Provinciale Staten zit, conformeer je je aan het verkiezingsprogramma. Ben je dan ook niet onafhankelijk?", vraagt Coppus zich af.

Hij benadrukt dat de regeling hoe dan ook blijft bestaan. Als het salaris eerst op de rekening van de politicus wordt gestort, zorgt dat alleen maar voor gedoe, aldus Coppus.

Sinds jaren moeten gemeenten en andere overheden de vergoeding voor volksvertegenwoordigers en bestuurders van de partij overmaken naar de rekening van de landelijke SP. Vervolgens betaalt de landelijke partij een lagere vergoeding.

De SP wil zo baantjesjagers die vooral op zoek zijn naar een goed salaris weren.

Rechtbank

De zaak was aangespannen door de SP-fractievoorzitter van de gemeente Noordoostpolder. Het raadslid vindt dat haar salaris door de gemeente in de partijkas gestort moet worden, maar de rechtbank oordeelde dat de gemeente Noordoostpolder hier niet aan mee hoeft te werken.  

"Het ligt in de rede dat de gemeente of provincie de vergoeding aan het raads- of Statenlid overmaakt op zijn of haar persoonlijke bankrekeningnummer en niet op het rekeningnummer van de politieke partij", schrijft Plasterk aan de overheden.

Het raads- of Statenlid zelf mag vervolgens (een deel) van de vergoeding afdragen aan een politieke partij, aldus de bewindsman.

Onwenselijk

Het kabinet kondigde afgelopen zomer aan met de overheden in gesprek te gaan om de afdrachtregeling aan te pakken. Eerder had Plasterk al aangegeven dat hij deze regeling ''onwenselijk'' vindt.

Tweede Kamerleden, wethouders en gedeputeerden van de SP ontvangen een nettovergoeding van 2.750 euro per maand. Eerste Kamerleden krijgen de helft van dat bedrag omdat senator zijn geen voltijdbaan is.

Raads- en Statenleden staan driekwart van hun salaris af, behalve de raadsleden van de vier grote steden. Die moeten de helft inleveren.