Het eigen risico gaat volgend jaar toch niet omhoog. Informateur Gerrit Zalm heeft de Kamer woensdag laten weten dat de formerende partijen de voorgenomen verhoging van 385 euro naar 400 euro niet door willen laten gaan. Als gevolg van de bevriezing gaat de zorpremie op jaarbasis met 10 euro omhoog.

"De vier onderhandelende fracties VVD, CDA, D66 en CU hebben mij als informateur verzocht aan u over te brengen dat zij graag zouden zien dat het verplichte eigen risico uit hoofde van de Zorgverzekeringswet in 2018 niet wordt verhoogd ten opzichte van 2017", schrijft Zalm in een brief aan de Kamer. 

De Kamer had de onderhandelaars eerder op de dag om duidelijkheid gevraagd over de verhoging.

De formerende partijen willen een spoedprocedure in gang zetten zodat de verhoging van 15 euro voor 2018 niet doorgaat. De benodigde wetswijziging moet voor 1 oktober rond zijn. De hoogte van het eigen risico heeft invloed op de premies voor de basisverzekering die zorgverzekeraars uiterlijk 12 november moeten bekendmaken. 

Demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid) laat in een reactie weten dat door het voorgenomen besluit de zorgpremie met 10 euro op jaarbasis zal stijgen. Dat komt neer op 83 cent per maand. Dinsdag werd al bekend dat de maandelijkse premie waarschijnlijk met 6 euro per maand zal stijgen. 

Verlaging

Een deel van de Tweede Kamer dringt al langer aan op de verlaging van het eigen risico. Partijen zoals GroenLinks, SP, PvdA en PVV willen af van de eigen bijdrage.

De formerende partijen CDA en ChristenUnie willen het eigen risico niet afschaffen, maar wel verlagen met respectievelijk 105 euro en 100 euro. D66 en VVD tornen liever niet aan het eigen risico.

Volgens de voorstanders is het eigen risico nodig om de zorg betaalbaar te houden. Uit de Miljoenennota, die dinsdag werd gepresenteerd, is gebleken dat de zorg ook dit jaar weer duurder wordt en dus het eigen risico wordt verhoogd. Dat heeft onder andere te maken met de verhoging van de lonen in de zorg en de prijsstijgingen van medicijnen.

Tegenstanders zien dat mensen met een kleine beurs juist zorg mijden, omdat zij het eigen risico niet kunnen betalen.

'Nu de volgende stap'

CDA-leider Sybrand Buma heeft de verlaging van het eigen risico niet binnen, maar ziet de bevriezing als "enorme winst". "We moeten allemaal een steentje bijdragen voor degenen die ziek zijn'', zei hij na de formatieonderhandelingen. "Het gaat hier om de vraag: wat is solidair?" Hij erkent dat het voorgenomen besluit wel zal leiden tot een belastingverhoging of premiestijging.

Volgens Alexander Pechtold (D66) kon het besluit nu pas genomen worden omdat na de presentatie van de begroting dinsdag er meer duidelijkheid is over de financiële plaat. Of dit een voorbode is op een toekomstige verlaging van het eigen risico wilde de D66'er niet zeggen. "Het is geven en nemen in de formatie", aldus Pechtold.

SP-leider Emile Roemer is blij met het besluit, maar nog niet tevreden. "Logisch dat eigen risico niet stijgt, niemand wilde dat. Nu tijd voor de volgende stap. Heel die boete op ziek zijn moet van tafel", twittert hij. Dat vindt Jesse Klaver ook: "Eerste slag gewonnen: stijging eigen risico volgend jaar gaat niet door. Volgende slag: afschaffen!", laat ook hij via Twitter weten.

Debat

In een debat in de Kamer dinsdagavond vlogen de verwijten over en weer. De niet-formerende partijen noemen het voorstel "een sigaar uit eigen doos". Zij begrijpen niet waarom nu de eocnomie er weer goed voorstaat het eigen risico verlaagd kan worden.

VVD en D66 stellen daar tegenover dat ook zorg geld kost. Het afschaffen van het eigen risico kost ruim 4 miljard euro. Op een of andere manier zal dat betaald moeten worden. Dat komt neer op premiestijgingen of belastingverhogingen.

Volgens de SP kan de afschaffing op verschillende manieren betaald worden, bijvoorbeeld door verspilling in zorg aan te pakken of de reserves van de zorgverzekeraars aan te spreken. Concrete en doorgerekende voorstellen kon de partij, net als GroenLinks en de PVV, niet uiteenzetten. 

Buma: 'Alle vier de partijen willen dat verhoging eigen risico niet doorgaat'
70
Buma: 'Alle vier de partijen willen dat verhoging eigen risico niet doorgaat'