De vertegenwoordigers van de provincies, gemeenten en waterschappen zijn tevreden met het gesprek dat zij donderdag hebben gevoerd met de vier onderhandelende partijen en informateur Gerrit Zalm.

"We hebben een goed gesprek gehad", aldus Ank Bijleveld, voorzitter van het Interprovinciaal overleg (IPO). "De onderhandelende partijen hebben aangegeven met ons te willen samenwerken aan een aantal grote opgaven." Volgens de voorzitter is daar genoeg geld beschikbaar voor.

Ook Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, put vertrouwen uit het onderhoud. "Ik zag het besef bij de onderhandelaars dat we het echt samen moeten doen." 

Volgens Van Zanen staat Nederland voor een groot aantal opgaven waarbij de lagere overheden niet genegeerd kunnen worden. "Denk aan het klimaat, energie, openbaar vervoer, noem maar op. Dat kun je alleen samen met medeoverheden", aldus de voorzitter.

Gemeenten en provincies: 'Partijen willen met ons samenwerken'
60
Gemeenten en provincies: 'Partijen willen met ons samenwerken'

Decentralisatie

VVD-leider Mark Rutte sprak van "een goed gesprek". Hij erkent het belang van een goede samenwerking met provincies en gemeenten. Vooral ook omdat veel overheidstaken, zoals de zorg, de afgelopen jaren zijn overgedragen aan de gemeenten. Rutte: "We zouden eruit kunnen komen."

Over de budgetten voor de medeoverheden is ook gesproken, al doen geen van de gesprekspartners daar concrete uitspraken over. "We hebben begrepen dat er genoeg geld is voor de opgaven waar wij voor staan", aldus Bijleveld. 

Volgens de voorzitter gaat het ook niet zozeer om geld, maar om het halen van doelstellingen. "Het gaat om een aantal opgaven die wij moeten realiseren, bijvoorbeeld klimaat, de vermindering van de CO2-uitstoot en het halen van de doelstellingen van Parijs."