De overheid moet meer mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Gebeurt dat niet, dan volgen er in 2020 boetes. Dat is het gevolg van het aanzetten van de quotumregeling door demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken).

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat de overheid en bedrijven gezamenlijk tot 2025 stapsgewijs 125.000 banen vrijmaken voor arbeidsbeperkten.

De overheid is verantwoordelijk voor 25.000 banen, de overige 100.000 arbeidsplaatsen moeten door bedrijven worden gecreëerd. De bedrijven liggen ruim op schema met deze zogenoemde garantiebanen. Juist de overheid, die de maatregel zelf instelde, blijft achter.

De randvoorwaarden deugen volgens Klijnsma. Daarom is het extra zuur dat de overheid achterblijft. "Dit doet behoorlijk pijn", zegt Klijnsma tegen NU.nl.

Boete

De werkgevers binnen de overheden hebben tot 2020 de tijd om een inhaalslag te maken. Lukt dat niet, dan moet er een boete van 5.000 euro per garantiebaan per jaar worden betaald. Overigens kan de quotumregeling ook weer worden uitgezet zodra de inhaalslag succesvol is. Dan worden er ook geen boetes uitgedeeld.

"De markt doet het. Bij allerlei bedrijven heb ik mooie garantiebanen gezien waar mensen het naar hun zin hebben en tussen hun collega's aan het werk zijn. Dat moet toch bij de overheden ook kunnen", aldus Klijnsma.

Tandje erbij

In juni werd al duidelijk dat de overheid te weinig mensen met een beperking aannemen. Al die tijd hing een verplicht quotum inclusief sancties boven de markt, maar Klijnsma wilde eerst met de betrokken partijen overleggen of ze dat ook daadwerkelijk wilde inzetten. "Het is natuurlijk een heel heftig middel".

Volgens Klijnsma stonden haar collega's in het kabinet niet meteen te popelen om een quotum in te voeren, maar ze doen het wel, aldus de bewindsvrouw.

Vooral de aantallen arbeidsbeperkten bij het basis- en middelbaar onderwijs en de politie laten te wensen over. Klijnsma: "Ik heb nogal wat collega's moeten vragen om er een tandje bij te zetten."

Verdikkeme

Ronald Plasterk is als demissionair minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de overheden en de Rijksdienst. Hij gaat nu op aandringen van Klijnsma samen met de koepel van overheidswerkgevers een plan van aanpak maken om ervoor te zorgen dat er "als de drommel" een inhaalslag wordt gemaakt.

Oorspronkelijk zou er met de activering van de quotumregeling op dit moment al in 2019 al boetes moeten worden opgelegd. Maar Klijnsma geeft met name het onderwijs iets langer de tijd door in 2020 een heffing op te leggen als het beeld niet verbetert. "Ik geef ze iets van respijt, maar verdikkeme jongens, kom op", aldus de bewindsvrouw.