Na het mislukken van het polderoverleg over de arbeidsmarkt, praten de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dinsdag meteen met enkele hoofdrolspelers. Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW en Han Busker van vakbond FNV zullen in de middag aanschuiven. 

De partijen noemden het maandag "teleurstellend" dat het overleg is mislukt.

Vakbonden CNV, FNV en VCP zijn uit het overleg met werkgevers over hervormingen in de arbeidsmarkt gestapt. Ze werden het niet eens over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht.

De vakbonden zijn samen met VNO-NCW gevraagd langs te komen om toe te lichten waardoor het gesprek is mislukt, aldus CDA-voorman Sybrand Buma.

Vertraging

Of het klappen van het polderoverleg voor vertraging zorgt bij bij de kabinetsformatie, is nog niet duidelijk. "Dat gaan we proberen te voorkomen", zei VVD-leider Mark Rutte.

Een akkoord in de polder over de arbeidsmarkt is belangrijk voor een nieuw kabinet. De vier partijen verschillen van mening over het onderwerp. Als werkgevers en werknemers tot een akkoord waren gekomen, zou dit de onderhandelingen gemakkelijker hebben gemaakt.

De formerende partijen moeten nu zelf komen met plannen voor de arbeidsmarkt. Steun van werkgevers en werknemers voor die plannen is belangrijk. "Mijn ervaring is dat wil je grote hervormingen doorvoeren dat het buitengewoon dienstig is te komen tot breed maatschappelijk draagvlak en dat is echt ook een verplichting die bij werkgevers en werknemers ligt om daaraan bij te dragen", aldus Rutte.

Akkoord ver weg 

Toen de vakbonden en werkgevers medio vorige maand bij de formerende partijen langskwamen was al duidelijk dat een akkoord nog ver weg was. "Wij hebben nog niet het begin van een akkoord", zei De Boer van VNO-NCW toen. Hij hoopte toch binnen enkele weken tot overeenstemming te komen.

Informateur Gerrit Zalm heeft maandag koning Willem-Alexander op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de kabinetsformatie. Zalm werd ontvangen op de Eikenhorst.