Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) wil het Nederlanderschap van zeker één jihadist intrekken die naar het strijdgebied in het buitenland was vertrokken.

Het is de eerste keer dat het Nederlanderschap van een jihadist wordt afgenomen. Dit kan alleen bij jihadisten die behalve de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit hebben.

In enkele andere gevallen kijkt Blok nog of hij het Nederlanderschap gaat intrekken, schrijft hij in antwoord op Kamervragen. Hij wil daar naar eigen zeggen eerst een goede onderbouwing voor hebben, omdat het een zware maatregel is.

In maart is een wetswijziging aangenomen waarbij het om iemands Nederlanderschap af te nemen niet meer per se nodig is dat iemand een veroordeling achter zijn naam heeft voor een terroristisch misdrijf. Het feit dat iemand zich in het buitenland heeft aangesloten bij een terreurorganisatie is genoeg.

Paspoort

De wetswijziging was bedoeld om jihadisten te weren die bij terugkeer in Nederland een gevaar kunnen vormen. Maar er was ook kritiek op. De mogelijkheid om het tweede paspoort in te trekken van Marokkaanse of Turkse jihadisten zou mogelijk een vorm van discriminatie zijn.

Tot op heden zijn in totaal ongeveer 280 jihadisten uit Nederland naar het buitenland vertrokken. Het aantal dat nu nog in Syrië en Irak is, is ongeveer 190.