De vier partijen die praten over een nieuw regeerakkoord, zouden het eens zijn over een nader onderzoek naar meervoudig ouderschap. Er zouden de komende kabinetsperiode geen harde besluiten over dit onderwerp worden genomen.

Dat meldt het AD donderdag. 

Bij meervoudig ouderschap wordt het gezag over kinderen toegekend aan meer dan twee ouders, bijvoorbeeld twee moeders en een vader.

De vier partijen die praten over een nieuw kabinet zijn zeer verdeeld over dit onderwerp. D66 en VVD zijn voor, maar het CDA en met name de ChristenUnie zijn tegen.

Het kabinet-Rutte 2 liet eerder ook al onderzoek doen naar de modernisering van het ouderschap. Minister Ard van der Steur liet eind vorig jaar al weten dat het kabinet voorstander is van meeroudergezinnen. 

Het lijkt er dus op dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voornemens zijn om dit voorlopig niet in te voeren. In de stukken waar de krant uit citeert staat wel dat het nog te vormen nieuwe kabinet op termijn met voorstellen wil komen. 

Vertrouwelijke stukken

Het AD publiceerde dinsdag voor het eerst uit vertrouwelijke stukken uit de formatie. Toen ging het over een mogelijk compromis over medisch-ethische kwesties, waaronder hulp bij zelfdoding. 

Woensdag lekte via de krant uit dat het kabinet voornemens is het Wilhelmus een prominente plek te geven in het onderwijs. Scholieren zouden de tekst moeten leren en ook de betekenis ervan. Ook willen de partijen elke achttienjarige een boekje geven over de geschiedenis van Nederland.

Volgens ingewijden gaat het om een concepttekst die is opgesteld door informateur Gerrit Zalm. Daarin staan voorstellen die gebaseerd zijn op de gesprekken die de vier partijen voor de formatievakantie hebben gevoerd. 

Het lek leidde tot boosheid bij met name Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. De berichtgeving van donderdag heeft tot minder frustratie geleid. "De scherpte gaat er wat af', zei Segers voor aanvang van een nieuwe onderhandelingsdag. "En de motivatie om hier heel stevig en hard door te praten neemt alleen maar toe."