De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft zijn Nederlandse collega Jeanine Hennis verteld dat er geen enkele kans is dat de Verenigde Staten militair zullen ingrijpen in Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land ligt maar enkele tientallen kilometers van Aruba, Bonaire en Curaçao en is dus een buurland van Nederland.

President Donald Trump zinspeelde vrijdag op militair ingrijpen in Venezuela.

"Ik heb hem gevraagd hoe ik dat moet plaatsen en hij heeft me verzekerd dat er nul kans is", zei Hennis na afloop van haar bezoek aan Mattis. "Iedereen begrijpt dat hier het diplomatieke spoor bewandeld moet worden. En ik heb duidelijk gemaakt dat militaire actie grote gevolgen zou hebben voor Nederland. We willen dan ook geïnformeerd worden."

Het was voor het eerst sinds het aantreden van Trump dat een Nederlandse minister een Amerikaanse ambtgenoot bezocht. De twee spraken verder over de Nederlandse bijdrage aan militaire missies in onder andere Afghanistan en over het aandeel van Nederland in de slagkracht van de NAVO.

Geld

Mattis heeft "groot gelijk" dat hij de Europese NAVO-leden eraan herinnert dat ze hebben beloofd meer geld voor defensie uit te trekken, vindt Hennis. Maar ze wees hem erop dat niet alleen meer geld, maar ook bijvoorbeeld betere samenwerking nodig is.

"In het begin van de discussie over een eerlijke bijdrage van alle NAVO-lidstaten lag te veel de nadruk op de financiën. Dat begon me te ergeren, want dat zegt niets over de inzetbaarheid van de legers van de bondgenoten", zei Hennis.