ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is niet te spreken over het lekken van een compromis tussen de formatie-onderhandelaars dat op tafel ligt met betrekking tot medisch-ethische thema's.

De uitspraken van de leider van de ChristenUnie waren een reactie op een bericht van het AD. Volgens de krant naderen de onderhandelaars een compromis over regels rond de hulp bij zelfdoding. Er zouden door het volgende kabinet geen voorstellen gedaan worden om hulp bij zelfdoding te verruimen.

Segers noemde het lekken dinsdag "schadelijk voor het proces". Bovendien bestreed hij dat er al een deal op tafel ligt. "Er is geen compromis", zei de leider van de ChristenUnie voorafgaand aan de onderhandelingen. 

Na afloop van de gesprekken, die tweeënhalf uur eerder eindigden dan gepland, zei VVD-leider Mark Rutte echter dat het onderlinge vertrouwen ondanks het lekken van geheime documenten nog steeds goed is. Hij zei dat er woensdag gewoon verder wordt gesproken.

Ook Sybrand Buma heeft die opvatting, al balen alle onderhandelaars volgens de CDA'er wel dat de stukken naar buiten zijn gekomen.

Alexander Pechtold (D66) noemt het "vervelend" als er gespeculeerd wordt over een stuk dat nog niet af is en er conclusies worden getrokken. "We zijn op een respectvolle manier met moeilijke onderwerpen bezig. Dat betekent ook dat als iets niet goed gaat, we dat gewoon oplossen", aldus Pechtold.

Er werd door de partijleiders niet naar elkaar gewezen over wie er gelekt zou hebben.

Segers na lekken compromis: 'Dit is heel schadelijk voor het proces'
28
Segers na lekken compromis: 'Dit is heel schadelijk voor het proces'

Compromis

De medisch-ethische vraagstukken zijn een van de belangrijkste knelpunten in de formatie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. D66 wil dat ouderen die niet ziek zijn, maar hun leven voltooid vinden, de mogelijkheid krijgen voor hulp bij zelfdoding. De ChristenUnie is hier fel op tegen en maakte er ook een breekpunt van in de verkiezingscampagne van afgelopen voorjaar.

Onderdeel van het compromis dat de twee partijen hierover gesloten zouden hebben, is dat er nader onderzoek zal worden gedaan naar de reikwijdte van de euthanasiewet. Dat onderzoek moet duidelijk maken of de huidige euthanasiewet voldoende is en in welke situaties verruiming wenselijk is. 

Als onderdeel van het compromis wordt wel de Embryowet opgerekt om de risico's op erfelijke ziektes te verkleinen. Hiervoor wordt het in dit soort gevallen mogelijk om een embryo van een bepaald geslacht te kiezen. Via extra stamcelonderzoek zou bovendien het risico op erfelijke ziektes moeten worden teruggedrongen.

Drie maanden geleden bestempelde Pechtold een samenwerking met Segers nog als "onwenselijk", mede omdat de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan op onderwerpen als embryo-onderzoek en 'voltooid leven'.

Segers zei op zijn beurt geen compromissen te kunnen sluiten op principes. "Over geld kun je compromissen sluiten. Over principes niet", zo zei de CU-leider.

De weg naar euthanasie in Nederland in vijf stappen
94
De weg naar euthanasie in Nederland in vijf stappen