Een volgend kabinet gaat geen voorstellen doen om de regels rond hulp bij zelfdoding te verruimen. 
 

Dat staat in een compromis dat volgens het AD op tafel ligt bij de onderhandelingstafel van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ook De Telegraaf schrijft dat een compromisvoorstel is opgesteld, al is het nog niet zeker dat de partijen hier allemaal mee instemmen.

Onderdeel van het compromis is dat er nader onderzoek zal worden gedaan naar de reikwijdte van de euthanasiewet. Dat onderzoek moet duidelijk maken of de huidige euthanasiewet voldoende is en in welke situaties verruiming wenselijk is.

Daarnaast zou er volgens AD "een brede discussie" moeten worden georganiseerd door het nieuwe kabinet over de euthanasiewetgeving.

Knelpunt

Euthanasie is een van de belangrijkste knelpunten in de formatieonderhandelingen. Vooral D66 en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover elkaar op het onderwerp.

D66 wil dat ouderen die niet ziek zijn, maar hun leven voltooid vinden, de mogelijkheid krijgen voor hulp bij zelfdoding. De ChristenUnie is hier fel op tegen en maakte er ook een breekpunt van in de verkiezingscampagne van afgelopen voorjaar.

Een initiatiefwetsvoorstel dat door D66 al in de maak was in de Tweede Kamer zal door het nieuwe kabinet worden afgewacht en niet worden geblokkeerd. Het is echter de vraag of hier een meerderheid voor zal zijn.

De weg naar euthanasie in Nederland in vijf stappen
94
De weg naar euthanasie in Nederland in vijf stappen

Stamcelonderzoek

Als onderdeel van het compromis wordt wel de Embryowet opgerekt om de risico's op erfelijke ziektes te verkleinen. Hiervoor wordt het in dit soort gevallen mogelijk om een embryo van een bepaald geslacht te kiezen. Via extra stamcelonderzoek zou bovendien het risico op erfelijke ziektes moeten worden teruggedrongen.

Volgens het AD zal het nieuwe kabinet extra geld ter beschikking stellen om in het internationale wetenschappelijke veld een leidende rol te spelen op dit vlak.

De partijen zouden verder op het medisch-ethische vlak een richtlijn hebben geschreven waar het nieuwe kabinet zich aan zou moeten houden. Zo zou bij dit soort kwesties moeten worden gekeken naar "medische en wetenschappelijke noodzaak", maar ook naar "ethiek en maatschappelijk draagvlak", aldus AD.