De formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn na een vakantie van drie weken hervat en er is voorlopig geen zicht op een goede afloop. Of er voor Prinsjesdag een nieuw kabinet op het bordes staat, kon VVD-leider Mark Rutte niet zeggen.

Volgens Sybrand Buma (CDA) is het niet te voorspellen wanneer en of de partijen eruit zullen komen. "We zijn drie weken geleden weggegaan wetende dat er nog een hele klus ligt. Daar gaan wij nu verder mee, maar wel vol goede moed."

D66-leider Alexander Pechtold ziet dat er nog een paar stevige dossiers op tafel liggen. “Wat dat betreft was de rust goed. De energie is er om aan de slag te gaan, maar er liggen nog moeilijke punten.”

Zo is bekend dat D66 schoorvoetend akkoord is gegaan met formatiegesprekken met de ChristenUnie. In een eerder stadium liet Pechtold nog weten het “onwenselijk” te vinden om met de partij van Gert-Jan Segers samen te werken, maar na de mislukte onderhandelingen met GroenLinks en blokkades van andere partijen zijn er geen combinaties meer die kunnen leiden tot een meerderheidscoalitie.

Principes

Hoewel het vertrouwen tussen Pechtold en Segers gegroeid zou zijn, is het nog maar de vraag of de partijen samen in een kabinet kunnen stappen. D66 en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om bijvoorbeeld medisch-ethische kwesties, softdrugsbeleid en de toekomst van de Europese Unie. 

Zowel Pechtold als Segers verwachten dan ook niet dat de onderhandelingen op financiële plaatjes zullen stuklopen. Segers: "Over geld kun je compromissen sluiten. Over principes niet."

Pechtold: "Ik heb nooit het gevoel gehad dat financiën bij deze combinatie het grootste probleem zou zijn. Er liggen wel andere thema’s: vrijzinnigheid, liberale waarden, klimaat, asiel. Daar is nog een hoop te doen."

Hij voelt er niets voor "om in vage teksten'' de onderlinge verschillen "weg te poetsen''. "Als je probeert bij moeilijke kwesties in het midden te komen, dan moet je je afvragen of je allebei er überhaupt wat mee hebt." 

De twee partijen staan weer dichterbij elkaar als het gaat om de aanpak van klimaatverandering en asielbeleid. Daar staat zij tegenover de VVD en CDA.

De onderhandelaars praten woensdag over de gaswinning in Groningen, energiebeleid en pensioenen. Het is inmiddels dag 147 van de formatie.