Na anderhalve week onderhandelen, zit er wat D66-leider Alexander Pechtold betreft nog weinig schot in de formatiegesprekken tussen zijn partij, VVD, CDA, en ChristenUnie.

Nadat voor de tweede achtereenvolgende dag in het Johan de Witthuis in Den Haag werd onderhandeld, zijn er volgens Pechtold eerder centimeters dan meters gemaakt.

"Ik blijf alert", zei hij na afloop. Zijn partij heeft de grootste inhoudelijke verschillen op meerdere terreinen met de ChristenUnie. "De verschillen zijn groot. Het zijn pittige gesprekken", aldus de D66-leider.

Ook Segers benadrukte de verschillen. "Op sommige onderdelen kom je dichter bij elkaar. Maar er zijn ook een paar punten die je parkeert. Het zijn lastige knopen die je nog moet doorhakken."

De ChristenUnie-leider vindt wel dat er sprake is van vooruitgang. "Een belangrijke constatering".

CDA-leider Sybrand Buma zei dat de partijen nog wel even bezig zijn. "Het is een groot project met vier partijen en dat wordt heel zorgvuldig gedaan."

Mark Rutte (VVD) beaamde dat het proces niet snel gaat. "Stapje voor stapje", aldus Rutte. 

Zo verloopt de formatie volgens Pechtold
51
Zo verloopt de formatie volgens Pechtold

Medisch-ethisch

Vorige week hebben de partijen de veelbesproken medisch-ethische kwesties besproken. Dat zijn zoals bekend de grootste knelpunten tussen D66 en ChristenUnie. Te denken valt aan het uitbreiden van de euthanasiewet voor ouderen die hulp willen bij zelfdoding, embryo-onderzoek en de Abortuswet.

Normaliter spreken de vier partijleiders, hun secondanten en informateur Gerrit Zalm elkaar in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Sinds maandag heeft het gezelschap zich een paar honderd meter verplaatst naar het statige Johan de Witthuis om in een informele setting met elkaar te onderhandelen.

Over de inhoud van de gesprekken worden nauwelijks mededelingen gedaan. Duidelijk is wel dat partijen op sommige dossiers pijn moeten lijden.

Woensdag en donderdag zijn er geen gesprekken omdat de delegatie van de ChristenUnie een uitje heeft in het buitenland. Segers en zijn secondant Carola Schouten gaan naar een concert van U2 in Berlijn.