Een deel van de commissievergaderingen van de Eerste Kamer zou openbaar toegankelijk moeten worden. Daarvoor pleit de 'Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer' in haar dinsdag gepresenteerde rapport.

De werkwijze van de Senaat hoeft volgens de commissie niet radicaal te worden veranderd.

Het gaat dan om inhoudelijke vergaderingen die openbaar moeten worden zoals mondelinge overleggen met bewindspersonen, deskundigenbijeenkomsten en vergaderingen waarin gesproken wordt met organisaties.

De vele korte puur procedurele commissievergaderingen blijven besloten. De belangrijkste besluiten ervan worden wel gepubliceerd.

De commissievergaderingen in de Eerste Kamer waren tot 2004 vertrouwelijk. Sindsdien wordt de besluitenlijst openbaar gemaakt.

Aanbevelingen

De commissie kwam met ruim dertig aanbevelingen. Ze stelt onder meer voor dat stemmen en opstaan de hoofdregel moet worden. Dat is nu al praktijk. Ook moet een parlementair onderzoek door de Senaat mogelijk worden.

Verder dringt de commissie erop aan dat de regering het parlement beter gaat informeren over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wetsvoorstellen.

Tevreden

''Niet eerder is zo integraal naar de werkwijze van de Eerste Kamer gekeken", zei Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol na ontvangst van het rapport. Ze is tevreden dat uit het rapport blijkt dat veel goed loopt in de Senaat.

De Eerste Kamer bespreekt het rapport in het najaar.