Demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zal indien de koopkracht van verschillende groepen te veel van elkaar verschilt, dat beeld corrigeren.  

"We willen een evenwichtig koopkrachtbeeld en inkomensontwikkeling. Op basis van de laatste raming vergt dat een correctie", zei Dijsselbloem woensdag in de Tweede Kamer tijdens het debat over de Voorjaarsnota.

Van correctie is sprake wanneer de inkomens van ouderen, uitkeringsgerechtigden en de lage- en middeninkomens afwijken van de loonontwikkeling van de hogere inkomens.

Zoals het er nu voor staat, zijn het niet al te grote bedragen. "Het gaat niet om 1 of 2 miljard euro. De verschillen zijn weleens groter geweest", aldus de bewindsman.

Voor dit jaar kan Dijsselbloem niets meer veranderen. "Het is niet uitvoerbaar." Dit tot teleurstelling van onder andere de SP en PVV. De partijen willen meer geld voor respectievelijk de ambtenaren en de ouderen.

Geen garanties

Dijsselbloem benadrukt dat wat betreft koopkracht geen garanties kunnen worden gegeven. De overheid kan zorgen dat ouderen bijvoorbeeld meer geld overhouden, maar dat kan teniet worden gedaan wanneer de premie voor de zorgverzekering stijgt. Mensen houden juist weer meer geld over wanneer de prijzen niet al te snel stijgen.

Het lijkt erop dat de begroting voor volgend jaar nog door het huidige, demissionaire kabinet wordt opgesteld omdat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in onderhandeling zijn.

In augustus worden de eerste beslissingen genomen. Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, wordt de definitieve begroting gepubliceerd.

Hogere lonen

In de Kamer was er ook de roep om hogere lonen. Instanties zoals De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau houden al geruime tijd vol dat hier bij bedrijven ruimte voor is.

Dijsselbloem sluit zich hierbij aan, maar merkt wel op dat de loonruimte per sector verschilt. Bovendien bepalen werkgevers en werknemers de mate van loonsverhoging.

De overheid kan als grootste werkgever van Nederland wel het goede voorbeeld geven. Het demissionaire kabinet investeert daarom 300 miljoen euro om de hogere pensioenpremies voor ambtenaren te compenseren.

Niet alle partijen staan te springen voor het pleidooi. VVD-Kamerlid Mark Harbers snapt dat werkgevers huiverig zijn om de portemonnee te trekken. Zij hebben immers te maken met de "risico's", van loondoorbetaling bij ziekte en de Wet werk en zekerheid.